System CCTV

Korzystanie z systemów CCTV a RODO

Coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie monitoringu wizyjnego, aby zabezpieczyć swoją posesję lub siedzibę. Dzięki takiemu urządzeniu możliwe jest podjęcie szybkiej akcji, na przykład zawiadomienia policji lub ochrony, a także łatwe ustalenie tożsamości przestępców. Czy jednak korzystanie z systemów CCTV jest zgodne z ustawą RODO? Podpowiadamy.

Czym jest CCTV?

System CCTV nazywany jest inaczej monitoringiem wizyjnym. Często to kilka połączonych ze sobą kamer, z których obraz trafia do punktu kontrolnego. Może być on stosowany zarówno przez właścicieli prywatnych posesji, jak i dużych przedsiębiorstw. Jego funkcja od lat jest niezmienna — ma zapewnić bezpieczeństwo. 

W jakim celu zgodnie z RODO może być wykorzystywany system CCTV?

Ze względu na to, że najczęściej monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, bądź mieniu, to kodeks pracy przewiduje pewne możliwości jego wykorzystania. Dozwolone jest stosowanie go w następujących sytuacjach:

  • kontroli produkcji,
  • ochrony mienia,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,
  • zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Należy być jednak świadomym, że kontrola produkcji nie jest równoznaczna z możliwością nadzorowania za pomocą monitoringu efektywności podwładnego — np. tego jak pracuje, lub czy korzysta z przerw. Takie działanie jest niedopuszczalne. Jednak jeżeli osoba taka na przykład niszczy lub wynosi z firmy mienie, wówczas nagranie z systemu CCTV może być dowodem przeciwko niej.

Czego nie może obejmować monitoring CCTV?

System CCTV firmy LVS-TECH Łódź zgodnie z Kodeksem Pracy nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni, a także wnętrz, które zostały udostępnione związkom zawodowym. Są jednak pewne wyjątki, gdy wykorzystanie monitoringu jest niezbędne do realizacji celów zgodnych z tym dokumentem i nie narusza dóbr osobistych pracowników.

Monitoring zainstalowany w firmie może obejmować jedynie teren do niej należący. Nie powinien nagrywać np. publicznej ulicy, domów, a także innych budynków. Dodatkowo według RODO należy przetwarzać jak najmniej danych, czyli jedynie te, które są konieczne do realizacji zamierzonego celu.

Sposób informowania o monitoringu

Właściciele firm, którzy zdecydują się na wprowadzenie monitoringu CCTV, muszą poinformować o tym fakcie wszelkie osoby zainteresowane, które mogą zostać nagrane. Obowiązek ten wynika z RODO. Można to zrobić za pomocą wywieszek lub przez zamieszczenie pełnej treści obowiązku informacyjnego, na przykład na stronie internetowej, lub tablicy ogłoszeń.

Materiał partnera