Kolumny sygnalizacyjne jako element sterowania produkcją

W halach produkcyjnych czasami dochodzi do awarii sprzętu. Bardzo często jeden operator sprawuje pieczę nad więcej, niż jedną maszyną, przez co nie zawsze jest on w stanie szybko wykryć istnienie i źródło awarii. Sposobem na szybkie rozpoznawanie nieprawidłowości jest instalacja kolumn sygnalizacyjnych, które w sposób optyczny, a także akustyczny poinformują operatora o konieczności interwencji.

Czym są kolumny sygnalizacyjne?

Kolumny sygnalizacyjne, nazywane także wieżami świetlnymi, służą do sygnalizacji aktualnego stanu maszyny. Z czujników i regulatorów wysyłane są powiadomienia, które następnie uruchamiają odpowiedni moduł świetlny lub dźwiękowy. W ten sposób można bardzo szybko dowiedzieć się, czy maszyna jest uruchomiona, a także rozróżnić zakończenie produkcji od nagłego wyłączenia awaryjnego.

Wieże świetlne są wykonane w konstrukcji modułowej, dzięki czemu ich złożenie i montaż są bardzo łatwe i szybkie. Przydaje się to również w momencie, gdy trzeba wymienić jeden z modułów świetlnych lub zamienić ich kolejność. W ten sposób można też stworzyć konstrukcję o dowolnej ilości modułów, jednak maksymalna ilość, jaką przewidują producenci, to 10 elementów.

Tak duża kolumna sygnalizacyjna wymaga już montażu na podwójnym wsporniku, który utrzyma ciężar wszystkich modułów. Jeśli wieża posiada dodatkowo zamontowaną syrenę dźwiękową, musi się ona bez wyjątków znaleźć na szczycie kolumny.

Jakie są zalety montowania kolumn sygnalizacyjnych?

Operatorzy maszyn muszą mieć bardzo dobrą podzielność uwagi, ponieważ rzadko kiedy zajmują się tylko jednym elementem linii produkcyjnej. W ten sposób spada ich efektywność i wzrasta ryzyko pojawienia się niezauważonej usterki w maszynie, która może znacząco spowolnić, a nawet zatrzymać pracę całej hali. Zainstalowanie kolumny sygnalizacyjnej ułatwi operatorowi pracę i pozwoli mu się w pełni skupić na najważniejszych obowiązkach. Dla firmy jest to bardzo ekonomiczna inwestycja, pozwalająca na prawidłowe i efektywne działanie produkcji.

Ważne jest jednak, aby sposób działania wież świetlnych był pracownikowi dobrze znany, dlatego każdy operator powinien wcześniej zostać zapoznany z systemem i znaczeniem poszczególnych kolorów światła oraz dźwięków. Tym samym nie zaleca się stosowania kolumn przy maszynach, które często zmieniają swojego operatora. Sygnały świetlne i dźwiękowe są pomocne jedynie, jeśli pracownik doskonale rozumie ich znaczenie.

Kolumny sygnalizacyjne charakteryzują się również dobrą trwałością i odpornością na zmiany temperatur. Wieże świetlne pochodzące od dobrych producentów, takie jak te dostępne w ofercie sklepu Promet, mogą być montowane zarówno w środku jak i na zewnątrz hali, ponieważ przystosowane są do działania w temperaturach od -20 do +50 stopni Celsjusza. Jest to zatem świetna inwestycja dla każdego rodzaju działalności, bez względu na warunki panujące na terenie zakładu.

Materiał partnera