szkolenie pracowników

Kiedy zorganizować pracownikom szkolenie z prawa pracy?

Jak wynika z definicji, prawo pracy to ogół regulacji dotyczących stosunków pracy konkretnego pracownika i pracodawcy, obejmujący zasady dotyczące nawiązywania układów, rozwiązywania sporów oraz prowadzenia dialogu między podmiotami. Każdy pracownik powinien znać swoje prawa i obowiązki oraz najważniejsze regulacje dotyczące pełnionego stanowiska. W poznaniu prawa pracy pomaga organizacja szkoleń, wykładów ułatwiających interpretację przepisów. W czym pomaga znajomość prawa pracy?

Cel szkoleń z prawa pracy

Szkolenia można organizować niemal w każdym czasie. Mogą być przeznaczone dla wszystkich pracowników lub też dla konkretnej grupy. Zarówno pracownicy rozpoczynający pracę, jak też menedżerowie i kierownicy powinni przejść szkolenie. Najważniejszym celem prowadzenia szkoleń z prawa pracy jest wyjaśnienie przepisów. Szkolenia mają pomagać w interpretacji i zastosowaniu zasad w praktyce. Jest to szczególnie ważne dla pracowników rozpoczynających karierę oraz menedżerów kierujących pracą zespołu. Zarówno jedni, jak i drudzy powinni dobrze znać swoje przywileje i obowiązki. Tylko wówczas praca będzie przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

Jak tłumaczy ekspert z firmy Most Wanted przeprowadzającej kursy dla firm i pracowników: Pracownicy to największy potencjał każdej firmy, a ich kwalifikacje mają bezpośredni wpływ na sukcesy całego przedsiębiorstwa. Każdy pracodawca powinien więc dążyć do tego, aby zapewnić zatrudnionym optymalne warunki do ciągłego rozwoju.

Jakie szkolenia powinien przejść nowy pracownik?

Rozpoczęcie nowej pracy to ważny etap w życiu człowieka. Należy się do niego odpowiednio przygotować. Nowy pracownik powinien znać przysługujące mu prawa, a także obowiązki i niezbędne formalności związane z wykonywaniem zawodu. Szkolenia nowych pracowników mogą dotyczyć różnych zagadnień. Jakie są najważniejsze z nich?

Pracownik powinien znać przede wszystkim procedury zawierania oraz rozwiązywania umowy. Oprócz tego, ważną kwestią są składniki wynagrodzenia, o których również można zdobyć wiedzę w czasie odpowiednich szkoleń pracowniczych. Dla nowego pracownika istotne mogą okazać się także informacje o ochronie danych osobowych i ewentualnych delegacjach pracowniczych.

Szkolenia specjalistyczne dla działu kadr

Kolejnym ważnym etapem w życiu pracownika jest awans, zdobycie wyższej funkcji. Objęcie stanowiska kierownika lub menedżera wymaga przeprowadzenia kolejnych szkoleń. Są one konieczne do odpowiedniego i skutecznego zarządzania zespołem.

Ważne, aby kierujący zespołami pracowniczymi dobrze znali procedury zatrudniania oraz zwalniania pracowników. Ponadto, powinni zdobyć wiedzę na temat planowania pracy i rozliczania pracowników po jej wykonaniu. Dzięki szkoleniom mogą również poznać kwestię związane z właściwym sporządzeniem świadectwa pracy lub organizowaniem urlopów.

Materiał partnera