rzecznik patentowy

Kiedy warto zdecydować się na zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego jest zwykle bardzo dobrym posunięciem, które przynosi przedsiębiorcy wiele ważnych korzyści, podnosi prestiż firmy i pozwala spać spokojnie, nie obawiając się nieuczciwych działań konkurencji. W tym artykule sprawdzamy, co może stanowić znak towarowy, dlaczego warto go chronić i w jaki sposób przebiega procedura jego zastrzeżenia.

Czym jest znak towarowy? 

Znak towarowy to każde oznaczenie pozwalające na odróżnienie produktów lub usług jednej firmy od oferty innego przedsiębiorstwa działającego w tej samej branży. Znaki mogą być słowne – jak nazwa firmy, graficzne, słowno-graficzne (logo), przestrzenne – np. kształt opakowania, dźwiękowe i inne. Takie charakterystyczne i niepowtarzalne symbole jednoznacznie kojarzą się z daną marką, stając się podstawą tworzenia jej wizerunku i reputacji. 

Dlaczego warto chronić swój znak towarowy? 

Korzyści, jakie niesie za sobą zastrzeżenie znaku towarowego, są ogromne. Przede wszystkim dana firma zyskuje wyłączne prawo do posługiwania się nim, co oznacza, że nikt nie może go sobie przywłaszczyć, sygnując nim własne wyroby na danym terytorium (np. w Polsce). W ten sposób łatwo uniknąć działań nieuczciwej konkurencji, która innej sytuacji mogłaby czerpać zyski, podszywając się pod inną, dobrze już wypromowaną i cieszącą się renomą markę. Tym samym zastrzeżenie znaku daje przedsiębiorcy do ręki narzędzie do walki z podmiotami, które chciałyby wykorzystać stworzone przez niego logo czy wzór na własny użytek.

Oficjalne zastrzeżenie znaku towarowego łączy się z dodaniem do niego charakterystycznego symbolu – litery R w kółeczku – co zauważalnie podnosi prestiż firmy w oczach klientów czy kontrahentów. Co ciekawe, zarejestrowany znak towarowy można sprzedać lub udzielić na niego płatnej licencji. Jeśli marka jest już rozpoznawalna i ceniona w swojej branży, cena za taki znak może być naprawdę wysoka!

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce? 

W Polsce zastrzeganiem znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy RP. Właściciel firmy może zarejestrować znak samodzielnie lub skorzystać z usług rzecznika patentowego, np. Kancelarii Patentowej Bożydara Piotrowskiego w Łodzi. Niezbędne etapy to sprawdzenie, czy wybrany znak jest wolny, wypełnienie podania i wniesienie opłaty w wysokości 450 zł za zgłoszenie plus 490 zł za ochronę znaku. Urząd bada, czy oznaczenie może zostać zarejestrowane – jeśli tak, wydaje ogłoszenie. Gdy nikt nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 3 miesięcy, znak zostaje formalnie zastrzeżony na 10 lat. Po tym czasie prawo ochronne trzeba przedłużyć.

Materiał partnera