Doradca podatkowy

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Rozliczanie podatków jest niezbędnym elementem każdej działalności zarobkowej, może być jednak szczególnie dotkliwe, przy prowadzeniu biznesu. Niespójne, złożone i zmieniające się przepisy sprawiają, że ryzyko kosztownego błędu jest wysokie, a bez fachowej wiedzy ciężko je wyeliminować. Sposobem na zyskanie pewności co do prawidłowości rozliczeń, a także na prowadzenie sporów z organami podatkowymi jest skorzystanie z usług doradcy podatkowego.

W czym może pomóc doradca podatkowy?

Możliwości, jakie daje współpraca z kancelarią specjalizującą się w doradztwie podatkowym, są bardzo szerokie. Usługi doradcy podatkowego mogą obejmować przygotowywanie zeznań podatkowych i potrzebnych deklaracji. Doradca może także sporządzać opinie i wyjaśnienia co do obowiązujących przepisów podatkowych, w tym zobowiązań publicznoprawnych, odnosząc się do sytuacji konkretnego podatnika. Może podjąć się reprezentowania interesów swego klienta w postępowaniach podatkowych oraz w sprawach sądowych dotyczących kwestii z nimi związanych. Doradca podatkowy ma możliwość prowadzenia ksiąg podatkowych oraz ewidencji podatkowych zajmując się księgowością firmy i jej rozliczeniami z organami skarbowymi. Wśród uprawnień doradcy znajdują się ponadto udzielanie porad w obszarze ubiegania się o pomoc publiczną, jak również wykorzystywania funduszy europejskich oraz związanych z tym formalności i wymogów. Wśród możliwości działania doradcy podatkowego jest także zajmowanie się sprawami z zakresu prawa celnego.

Co może przynieść współpraca z doradcą podatkowym?

Korzystanie z usług doradcy podatkowego wiąże się z wieloma korzyściami. Do najważniejszych z nich należy znaczne zmniejszenie ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej w intensywnie zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym. Plusem współpracy z doświadczonym doradcą np. Biurem doradcy podatkowego Grzegorza Pawelca z Krakowa będzie również możliwość opracowania skutecznej strategii planowania swoich obciążeń fiskalnych i kształtowania jej tak, by przynosiła firmie jak największe korzyści. Do zalet pomocy ze strony doradcy należy także możliwość zyskania znaczącego wsparcia merytorycznego we wszystkich sporach z administracją skarbową. Warto też pamiętać, że kompetencje doradcy obejmują całość zagadnień związanych z formalno-prawną stroną funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach podejmowanych przez siebie czynności doradca może więc pomóc w formułowaniu planów biznesowych od tworzenia spółek po ich przekształcenia czy procesy likwidacyjne.

Materiał partnera