usługi detektywistyczne

Kiedy warto korzystać z usług detektywistycznych będąc osobą prywatną?

Praca detektywa wiąże się z wieloma trudnymi sytuacjami, wymagającymi opanowania, dyskrecji i nieszablonowych rozwiązań. Dobrze wiedzieć, kiedy dokładnie warto skorzystać z usług detektywistycznych, będąc osobą prywatną. Dzięki pomocy profesjonalistów w łatwy i szybki sposób można poradzić sobie z poważnymi problemami, w których konieczne jest zdobycie dowodów przykrego zajścia.

Poszukiwania rodzicielskie

Działania  detektywistyczne mogą dotyczyć spraw rodzinnych, a w tym ucieczki, zaginięcia i porwania nieletnich. Nierzadko sprawcą uprowadzenia dziecka bywa jedno z rodziców. Są to sytuacje szczególnie wymagające, gdyż chodzi o życie i bezpieczeństwo małoletniego. Właśnie z tego powodu warto sięgać po pomoc profesjonalistów – uważa pracownik Centralnego Biura Bezpieczeństwa Personalnego, świadczącego profesjonale usługi detektywistyczne.

Poszukiwania rodzicielskie polegają na odnalezieniu i doprowadzeniu do powrotu dziecka do domu. Detektywi starają się również ustalić, w jaki sposób i dlaczego doszło do zaginięcia. Poza tym odnajdywani są świadkowie zdarzenia, których zeznania są szczególnie przydatne podczas postępowania sądowego. Detektywi ustalają także, kto jest sprawcą uprowadzenia i gdzie znajdowało się dziecko w czasie jego nieobecności. Wszystkie te informacje są niezbędne, aby osoba odpowiedzialna za zaistniałą sytuację poniosła konsekwencje. Dzięki skorzystaniu z usług detektywistycznych można szybko odszukać dziecko i mieć solidne argumenty, by wnieść sprawę do sądu.

Poszukiwania osób zaginionych

Poza uprowadzeniami rodzicielskimi detektywi zajmują się także wszelkimi innymi zniknięciami osób. Będąc osobą prywatną, można mieć wątpliwości, czy istnieje potrzeba skorzystania z tego typu usług. Zawsze należy pamiętać, że to najpewniej detektyw szybciej niż policja rozwikła sprawę zaginięcia. Kiedy on otrzymuje zlecenie, jest w stanie skoncentrować się wyłącznie nad jego zrealizowaniem.

Inne sytuacje, w których warto wynająć detektywa

Firmy detektywistyczne pomagają także w ustaleniu przeszłości podanej przez klienta osoby. Dzięki temu w szybki sposób można się dowiedzieć, czy oficjalna tożsamość danego człowieka zgodna jest z rzeczywistością, czy może zasadne były wątpliwości w tej kwestii. Detektywi zajmują się też poszukiwaniem dowodów zdrady partnera. Dostarczają klientowi informacje, które z powodzeniem można wykorzystać w trakcie procesu sądowego. Jeśli materiały potwierdzające zdradę nie są przydatne w celu uzyskania rozwodu, dają klientowi pewność, że jedna ze stron relacji nie jest w pełni szczera.

Do detektywów warto także zgłosić się w sytuacji, w której zachodzi konieczność weryfikacji kontrahenta. Podczas przeprowadzanych działań pozyskują informacje na temat ich aktualnej kondycji finansowej, a także zbierają opinie na temat przyszłego kontrahenta zarówno od innych podmiotów, jak i zatrudnianych przez siebie pracowników. Detektywi są w  stanie dotrzeć również do informacji, które dotyczą osób powiązanych z kontrahentem.

W biurze detektywistycznym znajdzie rozwiązanie także osoba zaangażowana w sprawy rodzinno-alimentacyjne czy prywatne rozliczenia. Specjaliści pomogą jej wykryć zatajony majątek lub zdobędą informacje dotyczące źródeł dochodu, które bywają bardzo pomocne w tego typu sprawach.

Ponadto detektywi udzielają wsparcia podczas odzyskiwania utraconego mienia, własności i prawa majątkowego, które zostało przywłaszczone bądź przejęte w sposób bezprawny przez osoby trzecie.

Wreszcie z usług biura detektywistycznego warto skorzystać w sytuacjach takich jak:

  • ustalenie miejsce zamieszkania, pobytu oraz miejsce zatrudnienia osoby,
  • wywiad środowiskowy,
  • wywiad gospodarczy,
  • sprawy gospodarcze, bezpieczeństwo biznesu i przestępstwa pracownicze.
Materiał partnera