spawacz

Kiedy trzeba stosować odzież roboczą z materiałów ogniotrwałych?

Odzież ogniotrwała zaliczana jest do środków ochrony indywidualnej. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstania pożaru lub gdy pracownicy narażeni są na kontakt z rozpryskami gorących metali, a także do ochrony przed ciepłem kontaktowym. Odzież ogniotrwała najczęściej wykorzystywana jest w przemyśle metalurgicznym oraz przy wydobyciu i przetwarzaniu substancji ropopochodnych. Odzież BHP musi spełniać szereg wymogów opisanych w normach.

Wymogi dla odzieży ognioodpornej

Zgodnie z normą EN 531 odzież ognioodporna powinna chronić przed następującymi zagrożeniami:

  • Rozprzestrzenianie się płomienia
  • Ciepło konwekcyjne
  • Promieniowanie cieplne
  • Duże rozpryski płynnego aluminium
  • Duże rozpryski płynnego żelaza

Dla każdego czynnika określa się klasy wytrzymałości rozumiane jako czas, w jakim ciepło może przeniknąć przez materiał. Uzupełnieniem normy EN 531 jest EN 11612 Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem, która wprowadziła dodatkową kategorię, czyli odporność na ciepło kontaktowe.

Jeśli chodzi o ubranie dla spawacza, to zastosowanie ma norma EN 11611 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych. Zgodnie z definicją odzież spawalnicza ma zapewniać wytrzymałość na odpryski stopionego metalu, krótkotrwały kontakt z płomieniem oraz promieniowaniem cieplnym i łukiem elektrycznym.

O wymogach wobec odzieży przeznaczonej wyłącznie do incydentalnego kontaktu z płomieniem mówi norma EN 14116 Odzież ochronna chroniąca przed ograniczonym rozprzestrzenianiem płomienia, z kolei kwestie związane z odzieżą dla straży pożarnej definiuje EN 469 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania i metody badania odzieży ochronnej do akcji przeciwpożarowej. Ubrania dla straży pożarnej mają zabezpieczać przed ciepłem przy oddziaływaniu płomienia, promieniowaniem cieplnym oraz zapewniać odporność na przesiąkanie wody i przenikanie pary wodnej.

Dla kogo odzież trudnopalna?

Producent ubrań roboczych WEGA dostarcza odzieży ochronnej dla branż, w których występują prace z materiałami palnymi i niebezpiecznymi. Ubrania ogniotrwałe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z wysoką temperaturą powietrza i urządzeń. Stanowią skuteczną osłonę przed urazami ciała spowodowanymi rozpryskami gorących metali w odlewniach i hutach oraz ciepłem kontaktowym w trakcie spawania. Obecnie ubrania trudnopalne powstają ze specjalistycznych tkanin syntetycznych o różnych właściwościach, dzięki czemu z łatwością można znaleźć produkt dostosowany do konkretnych grup zagrożeń.

Materiał partnera