inwentaryzacja zieleni

Kiedy przeprowadza się inwentaryzację zieleni?

Inwentaryzacja zieleni (nazywana również inwentaryzacją dendrologiczną) stanowi ilościowe zestawienie drzew i krzewów znajdujących się na analizowanym obszarze. Opracowanie dzieli się zazwyczaj na trzy rozdziały: część opisową, tabelę z informacjami pozyskanymi na temat zastanej roślinności oraz grafiki pokazujące m. in. jej dokładną lokalizację. Oto krótki poradnik, który podpowie Ci, kiedy potrzebny jest podobny dokument.

W pierwszej części opracowania wskazuje się jego cel oraz uzasadnienie (prawne i formalne). Znajduje się tutaj także charakterystyka ukształtowania i położenia terenu oraz spis polskich i łacińskich nazw drzew i krzewów. Dział opisowy może, choć nie musi zawierać ocenę kondycji roślinności zgodną z analizą wykonaną przez eksperta (dendrologa). W tabeli umieszczone są bardziej szczegółowe informacje na temat badanej flory, czyli np. parametry dendrometryczne – obwód pnia, jego wysokość czy średnicę korony. Określa się również stan sanitarny obiektów przyrody. Rozdział graficzny składa się z map z lokalizacjami poszczególnych gatunków.

Po co wykonuje się inwentaryzację zieleni? 

Przygotowanie podobnego dokumentu jest wymagane w kilku sytuacjach, które na ogół wiążą się z rozpoczęciem inwestycji na terenie porośniętym przez drzewa bądź krzewy. Procedura w szczególności ma miejsce w przypadku, gdy planowana jest wycinka, a także w celu jej wyceny. Inwentaryzacje zieleni przeprowadza się, aby uzyskać pozwolenie na budowę, ale również po to, aby ocenić jej opłacalność. Jakiekolwiek zmiany w naturalnej roślinności znajdującej się na danym obszarze (lub jej usunięcie) wymagają wcześniejszego wdrożenia takiej procedury.

Poza procesem inwestycyjnym, inwentaryzacja dendrologiczna ma miejsce wtedy, gdy planuje się zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz krzewów. Ocena stanu zdrowotnego zastanej flory bywa konieczna, aby stwierdzić, czego wymaga do pełnego „rozkwitnięcia”. Analizy dokonuje się także m. in. przed odnową parku objętego ochroną zabytków i wdrożeniem działań wiążących się z zagospodarowaniem terenów zielonych (na potrzebę przeprowadzenia badań wskazują firmy zajmujące się planowaniem takiej przestrzeni, np. Projektowanie Zieleni z Gdańska).

Ile kosztuje inwentaryzacja zieleni? 

Cenę inwentaryzacji dendrologicznej wyznacza się na podstawie indywidualnej wyceny. Koszty zależą od kilku czynników: powierzchni, ukształtowania i dostępności analizowanego obszaru, stopnia zadrzewienia i zakrzewienia oraz lokalizacji. Niejednokrotnie istotną rolę w tej kwestii odgrywa również rodzaj inwestycji.

Materiał partnera