Instalacje odpylające

Kiedy należy zainwestować w instalacje odpylające?

Proces odpylania jest niezwykle istotny w wielu zakładach przemysłowych. Zastosowanie prawidłowych instalacji może znacząco zwiększyć efektywność linii produkcyjnych i poprawić stopień ochrony pracowników. Filtracja powietrza powinna odbywać się bezpośrednio u źródła ich powstawania. W jakich sytuacjach należy zdecydować się na wykorzystanie instalacji odpylającej?

Czemu służą instalacje odpylające?

Instalacje odpylające różnią się od zwyczajnej wentylacji stosowanej w domach i biurach, ze względu na konieczność odprowadzania pyłów i innych zanieczyszczeń zawartych w powietrzu. W zależności od specyfiki zakładu system musi spełniać inne wymagania.

Do zanieczyszczeń, warunkujących montaż instalacji odpylających zalicza się:

  • opary — żrące, szkodliwe dla zdrowia, wybuchowe lub o nieprzyjemnym zapachu;
  • pyły — aerozole o działaniu drażniącym, zwłókniającym, toksycznym, alergizującym lub rakotwórczym;
  • zanieczyszczenia mokre i tłuste — mgły, emulsje lub dymy olejowe.

Procesy technologiczne, których przeprowadzanie powoduje powstawanie wymienionych substancji lub związków, wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań. Konieczność zamontowania instalacji odpylających wynika zarówno z regulacji prawa pracy, jak i przepisów środowiskowych.

Cząstki pyłów obecne w powietrzu, oprócz szkodliwego wpływu na człowieka, mogą powodować szereg innych skutków. Tworzą one poważne zagrożenie wybuchowe, jednocześnie zmniejszając żywotność urządzeń w danym obiekcie. Wzrost tarcia spowodowany dostaniem się drobinek do poszczególnych elementów w maszynach może prowadzić np. do zatykania czujników.

Gdzie wykorzystuje się instalacje odpylające?

Instalacje odpylające znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych, których działalność powoduje powstawanie pyłów, oparów lub gazów. Takie systemy są powszechnie używane w branżach związanych między innymi z obróbką drewna.

Systemy odpylające to konieczność również w przypadku produkcji i formowania materiałów budowlanych czy metalu. Czynności takie jak spawanie i szlifowanie są źródłem wielu szkodliwych substancji, których zbyt duże stężenie w powietrzu może być bardzo szkodliwe dla wszystkich pracowników. Wiele zanieczyszczeń powstaje również w trakcie transportowania i pakowania materiałów sypkich.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych filtrów odpylających, montowanych np. przed firmę Frawent, można zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Ważne jest dostosowanie rodzaju zastosowanego produktu do indywidualnych potrzeb i wymagań danego zakładu przemysłowego.

Materiał partnera