rozliczanie księgowość

Kiedy istnieje obowiązek przejścia na pełną księgowość?

Nieodłącznym i bardzo ważnym elementem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa jest księgowość. W zależności od rodzaju firmy, w pewnym momencie może nastąpić konieczność przejścia na prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełną księgowość). Jeśli jednak przychód danego podmiotu nie przekroczy konkretnego progu, można dalej korzystać z wersji uproszczonej, a więc księgi przychodów i rozchodów czy ryczałtu.

Co to jest pełna księgowość ?

Pełna księgowość, czyli księgi rachunkowe, składa się z wielu elementów. Należy do nich dziennik, w którym zapisuje się w sposób chronologiczny dane o wszystkich operacjach w finansach przedsiębiorstwa. Obowiązkiem jest także prowadzenie ksiąg. Księga główna, gdzie metodą podwójnego zapisu wpisuje się wszelkie operacje oraz pomocnicza, służąca do dokładniejszego opisu tego, co jest zawarte w księdze głównej. W pełnej księgowości musi znaleźć się także wykaz składników aktywów i pasywów, czyli rejestr sporządzony na dzień zamknięcia ksiąg, a także zestawienie obrotów i sald.

Taka forma prowadzenia księgowości bardzo często odstrasza przedsiębiorców, jednak nie należy się jej bać, ponieważ z pomocą przychodzą biura rachunkowe. – mówi pracownik Biura Rachunkowego Krystianna Domiter. Bardzo często właściciele spółek powierzają prowadzenie pełnej księgowości właśnie biurom rachunkowym ze względu na brak czasu lub niewystarczającą wiedzę z tego zakresu.

Kiedy należy przejść na pełną księgowość ?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy:

•       osób fizycznych,

•       spółek cywilnych osób fizycznych,

•       spółek jawnych osób fizycznych,

•       spółek partnerskich.

Kiedy te podmioty osiągną limit przychodów powyżej 2 000 000 euro rocznie, istnieje nakaz prowadzenia pełnej księgowości. W celu obliczenia wartości wyrażonej w polskiej walucie przyjmuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października.

Jednak obowiązek prowadzenia pełnej księgowości to nie tylko większa ilość zadań do wykonania. Księgi rachunkowe pomagają prowadzić działalność gospodarczą, wprowadzając rygor, który jest związany z przestrzeganiem określonych przepisów prawa. Więc pomimo większych kosztów związanych z obsługą księgową danej firmy, pełna księgowość pozwala wprowadzić nowy porządek, dzięki czemu w dłuższej perspektywie zaczyna ona przynosić korzyści.

Czy pełna księgowość to obowiązek dla każdego ?

Pełna księgowość jest obowiązkiem tylko dla niektórych podmiotów. Nakaz jej wprowadzenia następuje dopiero po przekroczeniu limitu przychodów. Można ją prowadzić również dobrowolnie, jednak przedsiębiorcy rzadko się na to decydują wcześniej niż muszą ze względu na wyższe koszty.

Zmiana na pełną księgowość jest możliwa tylko w nowym roku podatkowym. Nie ma więc szansy dokonania tego w trakcie trwania roku obrotowego. Żeby łatwiej przejść z wersji uproszczonej prowadzenia księgowości, warto się zainteresować współpracą z biurem rachunkowym, które swoim doświadczeniem wspomoże przedsiębiorcę i zapewni, że proces ten będzie przyjaźniejszy.

Materiał partnera