Umorzenie długu

Kiedy dług ulega umorzeniu?

Nie wszystkie osoby zadłużone są świadome tego, że dług można umorzyć w całości lub częściowo. Odbywa się to z reguły na podstawie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem w oparciu o odpowiednio przygotowane dokumenty. Przede wszystkim we wniosku muszą znaleźć się solidne i logiczne argumenty, które uzasadniają brak możliwości spłaty długu. Co musisz wiedzieć na ten temat?

 Umorzenie długu – co to jest?

Wiele osób zastanawia się, jakie korzyści przynosi umorzenie długu wierzycielowi. Na pozór zyskuje przecież na tym tylko dłużnik. W rzeczywistości jednak osoba zadłużona często jest na skraju bankructwa, jej proces trwa lata, a wyegzekwowanie należności nie przynosi skutku i generuje dodatkowe wydatki. W efekcie wierzyciel ponosi coraz większe koszty ze względu na prowadzone od dawna postępowanie. Umorzenie długu w takich sytuacjach paradoksalnie przyniesie więcej korzyści dla obydwóch stron.

Umorzenie zadłużenia jest więc równoznaczne ze zwolnieniem z jego zapłaty. Zobowiązanie przestaje być aktualne, a wierzyciel nie może już żądać od drugiej strony wnoszenia jakichkolwiek opłat.

– Jest kilka sposobów na umorzenie długu. To wierzyciel może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wierzytelności, które musi zaakceptować dłużnik. Alternatywą jest cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia – w tym przypadku osoba zadłużona nie musi wyrażać zgody. Dług może też przejąć osoba trzecia. Wówczas pierwszy dłużnik nie jest już zobowiązany do jego spłaty – mówi doradca finansowy z Grupy RCDF, która zajmuje się umarzaniem długów.

Jest jeszcze inna opcja, czyli ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To możliwość jedynie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności.

Jak umorzyć dług?

Nietrudno wywnioskować, że samodzielne umorzenie długu jest czasochłonne, problematyczne i często nieskuteczne. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnych firm, które zajmują się doradztwem finansowym i pomagają pozbyć się zadłużenia.

Pomoc w oddłużaniu jest skierowana do każdego, kto stracił płynność finansową i chce ją odzyskać. Specjaliści opracowują między innymi długoterminowy plan oddłużeniowy, negocjują z wierzycielami, czyszczą BLIK, pomagają ogłosić upadłość konsumencką, a nawet udowadniają przedawnienie długów.

Warto nawiązać współpracę z renomowanym biurem, które zajmuje się oddłużaniem kredytów firmowych i prywatnych, chwilówek, a nawet zobowiązań wobec komorników. Likwidacja długów z rzetelnym wsparciem ekspertów jest skuteczna i zdecydowanie mniej stresująca.

Materiał partnera