zdolność kredytowa

Kalkulacja zdolności kredytowej, a pomoc doradcy finansowego

Rzetelne wyliczenie zdolności kredytowej pozwala na ustalenie, na jaką kwotę kredytu można liczyć. Tym samym daje możliwość koncentrowania się wyłącznie na ofertach pozostających w zasięgu możliwości finansowych klienta. Najdokładniejsze informacje na temat swojej zdolności kredytowej można uzyskać, kontaktując się z doradcą kredytowym. Może on również udzielić wskazówek, w jaki sposób można poprawić swoją sytuację kredytową.

Dlaczego obliczenie zdolności kredytowej jest tak ważne?

Osoby, które ubiegają się o kredyt na zakup nieruchomości, zwykle koncentrują się na kwocie, jaka jest im potrzebna do nabycia wymarzonego mieszkania lub domu. Do otrzymania kredytu o określonej wysokości niezbędne jest jednak wykazanie się odpowiednią zdolnością kredytową. Dobrą metodą zorientowania się w tym, na jaką sumę możemy otrzymać kredyt, będzie więc wcześniejsze sprawdzenie jak dokładnie wygląda nasza zdolność kredytowa.

Dokładne sprawdzenie zdolności kredytowej klienta jest obowiązkiem banku. Musi on na podstawie zebranych danych oszacować, jakie zobowiązania klient jest w stanie spłacać w całym okresie przyszłego kredytowania. Pomyłki w ocenie możliwości finansowych klienta ubiegającego się o kredyt, mogą dla banku oznaczać kłopoty z odzyskaniem pożyczonych środków, a dla samego zainteresowanego być finansową kulą u nogi na wiele lat.

Bank sprawdza zdolność kredytową klienta na podstawie wielu różnych parametrów, tworząc na ich bazie ocenę punktową, tzw. scoring. Pod uwagę brane są zarówno osiągane dochody, jak i wszystkie czynniki wpływające na przyszłą sytuację finansową klienta. Analitycy bankowi sprawdzają również poziom wydatków ubiegającego się o kredyt, a także weryfikują jego dotychczasową przeszłość kredytową oraz sposób, w jaki spłacał do tej pory swoje zobowiązania. Niestety wielu klientów ma bardzo nierealne oczekiwania co do poziomu swojej zdolności kredytowej. Często biorą się one stąd, że zamiast skorzystać z usług doradcy finansowego starają się oszacować poziom swej wypłacalności korzystając z różnych dostępnych „kalkulatorów zdolności kredytowej”. W większości przypadków jest to podobne do próby przewidywania przyszłości na podstawie gazetowego horoskopu – wyjaśnia specjalista z firmy Finansowy Piotr, która zajmuje się doradztwem kredytowym.

Co jest ważne przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Najprostszym i najpewniejszym sposobem na sprawdzenie swojej zdolności kredytowej jest spotkanie z doradcą kredytowym, który jest w stanie bardzo dokładnie obliczyć, na jaką kwotę osoba zainteresowana otrzymaniem kredytu hipotecznego może liczyć w konkretnym banku. Warto pamiętać, że choć banki analizują bardzo podobny zakres informacji, to stosują różne algorytmy i procedury, ze względu na specyfikę swojej oferty, prowadzoną politykę kredytową czy swoje nastawienie na obsługę określonych grup klientów. Ta sama osoba w różnych instytucjach finansowych może więc otrzymać zupełnie inną ofertę.

Zdolność kredytowa zawsze jest oceniana w oparciu o kilka głównych składników. Do najważniejszych należy oczywiście poziom otrzymywanych udokumentowanych dochodów. Bank będzie jednak zawsze zainteresowany tym, z jakiego źródła one pochodzą. Dla banku liczyć się więc będzie branża, w jakiej pracuje potencjalny kredytodawca, stanowisko, które zajmuje, jego wykształcenie, posiadane perspektywy awansu i rozwoju. Tego typu dane pozwalają na sprawdzenie, czy klient ma realne szanse na utrzymanie bądź zwiększenie aktualnego poziomu dochodów.

Ważnym kryterium badania zdolności kredytowej jest również analiza kosztów utrzymania, a także łącząca się z nimi sytuacja rodzinna oraz wiek potencjalnego kredytobiorcy. Liczą się również dane o dotychczas zaciąganych zobowiązaniach i ich spłatach. Bank sprawdza, czy klient nie ma obciążeń związanych z posiadaną kartą kredytową, udzielonym poręczeniem lub choćby zaległymi rachunkami. Istotne jest również odpowiedzialne korzystanie z różnych produktów finansowych oferowanych przez banki.

Bank pozyskuje dane do analiz, korzystając z informacji udzielanych przez klienta, wiele z nich jest dodatkowo weryfikowanych. W ramach badania sprawdzane są m.in. dane z Biura Informacji Kredytowej.

Doradca kredytowy jest w stanie przeprowadzić rzetelną analizę zdolności kredytowej klienta na warunkach niemal identycznych, jak procedury wykonywane przez analityków bankowych. Ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę jest on zwykle również w stanie wskazać, w jaki sposób klient może stosunkowo szybko poprawić to, jak wypada w oczach banków. Dzięki informacjom uzyskanym od doradcy kredytowego, klient nie tylko uzyska bardziej realny obraz swoich możliwości finansowych, ale również może uzyskać wiele dodatkowych wyjaśnień i wskazówek.

Materiał partnera