Stacja elektroenergetyczna

Jakiej obsługi wymagają stacje elektroenergetyczne?

Stacja elektroenergetyczna jest podstawowym węzłem działania sieci elektrycznych. W jej skład wchodzi zespół urządzeń służących do przetwarzania, transformacji i rozdzielania energii oraz obniżania napięcia w urządzeniach użytku powszechnego. Pomieszczenia znajdujące się w stacji są wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową i kontrolną, a także sprzęty diagnostyczne i sterownicze umożliwiające kontrolę stanu połączeń elektrycznych. Do prawidłowej pracy stacji konieczna jest jej odpowiednia obsługa. Obejmuje ona wszelkie działania zapobiegające awariom, eliminujące uszkodzenia oraz utrzymujące optymalny stan pracy systemu. Dokonywanie pomiarów, regularna kontrola urządzeń i konserwacja sprzętu stanowią podstawę prawidłowego działania stacji. W jaki sposób dbać o właściwy przepływ energii elektrycznej?

Najważniejsze elementy wyposażenia stacji

Przesyłanie energii elektrycznej jest możliwe dzięki urządzeniom specjalistycznym. W skład stacji elektroenergetycznych wchodzą szyny zbiorcze, pola rozdzielni, stanowiska transformatorów, przekształtniki, sterownie oraz urządzenia pomocnicze. Natomiast podstawowym zbiorem urządzeń odpowiedzialnym za podział energii jest rozdzielnica. Dzięki umieszczonych w niej elementom sterowniczym, izolacyjnym i osłonowym energia może przepływać w sposób płynny.

Warunkiem właściwego funkcjonowania stacji jest prawidłowe użytkowanie urządzeń. Bardzo ważne jest ekonomiczne korzystanie ze sprzętów, które objawia się w dążeniu do zmniejszenia kosztów dostawy energii. Pełne bezpieczeństwo obsługi stacji elektroenergetycznej może zapewnić regularna kontrola stanu technicznego urządzeń. Testy diagnostyczne, pomiary oraz zapobieganie nadmiernej eksploatacji zdecydowanie zwiększają wytrzymałość sprzętów i wydłużają czas ich bezawaryjnego działania.

Jakie znaczenie ma obsługa stacji elektroenergetycznych?

Odpowiednia obsługa stacji elektrycznej jest niezbędnym warunkiem płynnego przepływu energii. Do najistotniejszych zadań pracowników stacji należy:

– dostarczenie energii elektrycznej do odbiorców,

– wyprowadzenie mocy z elektrowni,

– równomierny rozdział prądu.

Jak tłumaczy specjalista z firmy usługowej El –Tech Henryk Niemczyk zajmującej się kompleksową obsługą i konserwacją stacji elektroenergetycznych: Jedynie w pełni zorganizowana i skuteczna praca systemu może zapewnić satysfakcję odbiorcom. Poprawne działanie sieci elektrycznych wymaga podjęcia konkretnych działań prewencyjnych, konserwujących oraz naprawczych. Bardzo ważne jest szybkie eliminowanie z pracy urządzeń, w których wystąpiło uszkodzenie blokujące działanie innych elementów systemu. Oprócz tego należy zapobiegać zakłóceniom poprzez szybkie wykrywanie, sygnalizowanie i likwidację przeciążeń oraz nadmiernych wahań napięcia. Natomiast w przypadku usterek trzeba w jak najkrótszym czasie przywrócić optymalny stan pracy systemu.

Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi stacji

W czasie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Personel wykonujący prace serwisowe powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej, takie jak maski pyłowe oraz szczelna odzież zabezpieczająca.

Ponadto pracownicy muszą posiadać szeroką wiedzę na temat właściwości gazów pojawiających się w trakcie wytwarzania energii. Ważnym działaniem zabezpieczającym jest ograniczenie kontaktu elementów elektrycznych z wilgotnym środowiskiem. Ochrona przed oddziaływaniem wilgoci minimalizuje ryzyko powstania zwarcia w przewodach.

Materiał partnera