Witryny reklamowe

Jakie witryny reklamowe najlepiej przyciągają odbiorców?

Tworzenie skutecznych reklam udaje się tylko wtedy, gdy są one dostosowane do percepcji ich odbiorcy. Dlatego też projektowanie witryn reklamowych wymaga od twórcy znajomości grupy docelowej i sposobu postrzegania przez nią świata. Tym odbieraniem rzeczywistości przez ludzi towarzyszą pewne reguły. Jakiego rodzaju to zasady? Jak skutecznie przyciągać uwagę reklamą?

Reguła prawidłowego rozmieszczenia treści

Każda reklama powinna mieć swój punkt, który jest jej centrum optycznym. To takie miejsce, na które pada uwaga patrzącego na reklamę, baner lub stronę internetową. Wbrew pozorom nie jest to idealna połowa obrazu. Raczej główna uwaga skierowana jest mniej więcej na jedną trzecią jego wysokości, mierzoną od górnej krawędzi.

Dobre agencje reklamowe, takie jak PATRZ, przy swoich projektach stosują tę regułę i dlatego najważniejszy przekaz reklamy umieszczają niego niżej niż jej górna krawędź. Może być to hasło reklamowe, znany slogan, krótka informacja o cechach reklamowanego produktu lub wiadomość o atrakcyjnych promocjach. Jeżeli w takim punkcie witryny reklamowej umieści się konkretny tekst, szansa na jego przyswojenie i zapamiętanie jest o wiele większa.

Reguła mówiąca o rzucaniu okiem

W większości ludzie odbierający reklamę wcale jej nie czytają, tylko poddają pewnemu rodzajowi skanowania. Jest to po prostu jednorazowe objęcie wzrokiem całości treści. Polega to zazwyczaj na pobieżnym przeglądaniu. Dzieje się tak z tego powodu, że ludzie rzadko kiedy świadomie szukają reklam. Raczej trafiają na nie zupełnie przypadkowo, przechodząc koło nich, przeglądając gazety czy strony w sieci.

Z badań wynika, że przeciętny odbiorca reklamy zapamiętuje tylko niewielki procent jej części. Dlatego projektując witryny reklamowe, warto pamiętać o takiej ekspozycji treści, aby doszło do automatycznego przyswojenia. Jak tego dokonać? Przede wszystkim nie należy zapełniać tekstem całego dostępnego miejsca na witrynie. Takie przeładowanie osiąga zazwyczaj efekt przeciwny do zamierzonego. Ludzie niechętnie zatrzymują się tam, gdzie panuje chaos.

Jak sprawić, że reklamy będą zapamiętane?

Regułą jest, że zapamiętuje się rzeczy, które w jakiś sposób wyróżniają się na tle innych informacji. Dlatego coraz trudniej wymyślić coś naprawdę oryginalnego. Można zastosować inny rodzaj lub kolor czcionki bądź pozostawić większość strony pustej. Wszystko po to, by odbiorca odczytał przekaz jako coś zupełnie odmiennego od tego, co już zna.

Czasem projektanci reklam stosują chwyty w rodzaju nawiązania do trudnych problemów społecznych lub utartych schematów. Umiejętności kreatywnych grafików tworzących reklamy są obecnie w cenie.

Materiał partnera