Operator dźwignic

Jakie uprawnienia musi posiadać operator dźwignic?

W przypadku wynajmu sprzętów takich jak żurawie czy dźwigi, firma najczęściej udostępnia także pracownika, który będzie te maszyny obsługiwał. Nie jest to tania inwestycja, ponieważ taki operator musi być doświadczony w pracy z dźwigami. Aby zdobyć uprawnienia operatora dźwignic, konieczne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu, który poprowadzi Urząd Dozoru Technicznego. Co jeszcze trzeba wiedzieć o uprawnieniach operatora dźwignic?

Rodzaje uprawnień operatora dźwignic i żurawi

Istnieje kilka rodzajów uprawnień, jakie może zdobyć operator dźwignic czy żurawi, czyli:

  • I Ż (zdobywają je operatorzy żurawi szynowych, szybkomontujących oraz wieżowych),
  • II Ż (zdobywają je operatorzy żurawi samojezdnych, przewoźnych, przeładunkowych czy stacjonarnych),
  • I L (zdobywają je operatorzy dźwignic linotorowych),
  • II D (zdobywają je operatorzy dźwigni budowlanych),
  • I D (zdobywają je operatorzy dźwigni towarowych).

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń bliskiego transportu można także przejść kurs z zakresu sterowania suwnicami, ciągnikami, podestami ruchomymi, wyciągami towarowymi, urządzeniami do manipulacji kontenerami oraz wózkami jezdniowymi.

Jak zdobyć uprawnienia operatora dźwignic?

Jak już wspomniano, zanim przyszły operator dźwignic zacznie nową pracę, powinien zdobyć specjalne uprawnienia. Może je uzyskać poprzez uczestnictwo w szkoleniu. W Szczecinie za takie kursy odpowiada firma Gorand prowadząca Ośrodek Szkolenia Technicznego. Wszystkie szkolenia prowadzone są tutaj przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy posiadają niezbędną wiedzę do nauki przyszłych operatorów dźwignic. Zajęcia są realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Koszt takiego kursu z reguły waha się pomiędzy 2-3 tys. zł. Do tego należy wliczyć koszt wykonywanych badań lekarskich oraz koszty przeprowadzenia egzaminu. Egzamin składa się z części teoretycznej, czyli testu sprawdzającego wiedzę, a także praktycznej, gdzie sprawdzane są umiejętności w zakresie obsługi określonego sprzętu technicznego. Na kurs na dźwigi może się zapisać każda osoba, która ukończyła 18 lat i ma minimum podstawowe wykształcenie. Po zdaniu egzaminów operator dźwignic dostaje uprawnienia na 5 lat.

Obecnie zdobywanie uprawnień z zakresu obsługi urządzeń bliskiego transportu jest bardzo popularne na całym świecie, ponieważ istnieje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników tego typu. Wiąże się to ze wzrastającym poziomem inwestycji budowlanych. To dlatego warto pomyśleć o wykonaniu takiego szkolenia.

Materiał partnera