architekt

Jakie uprawnienia może mieć architekt?

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są niezbędne do sprawowania funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczy to przede wszystkim projektowania obiektów oraz kierowaniu robotami budowlanymi w trakcie ich powstawania. Co więcej, odpowiednie uprawnienia architektoniczne są również wymagane w sprawdzaniu projektów budowlanych, czy w trakcie wykonywania obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim. Odpowiednie uprawnienia są nadawane przez Izbę Architektów RP.

Czym mogą zajmować się biura architektoniczne?

Pracą, z którą najczęściej kojarzone są biura architektoniczne, jest przygotowywanie projektów. Do ich przygotowywania można mieć:

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie – w tym przypadku osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, może projektować budynki  i kierować robotami budowlanymi obiektów o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń – analogicznie do powyższego przykładu; w tym przypadku architekt może projektować budynki i kierować robotami budowlanymi obiektów o dowolnej kubaturze.

Najczęściej architekci z Białegostoku, oraz innych dużych miast, zajmują się przygotowywaniem projektów: domów jedno- i wielorodzinny, budynków biurowych, hal magazynowych i produkcyjnych.

Biura architektoniczne często zajmują się równie przygotowywaniem, zarządzaniem i gromadzeniem dokumentacji budowlanej. Należy pamiętać, że musi ona zostać sporządzona zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Kolejnym etapem jest dostarczenie jej do odpowiednich instytucji, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych.

W przypadku rozpoczęcia starań o przyznanie zezwolenia na budowę warto zwrócić się bezpośrednio do biur architektonicznych, takich jak ArchiBia Pracownia Projektowa.

Kolejnym ważnym obszarem działalności biur architektonicznych jest sporządzanie inwentaryzacji budowlanej. Jest to rodzaj dokumentu, który zawiera rzeczywisty stan danego budynku razem z jego szczegółowym opisem. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne w momencie, gdy w trakcie istnienia obiektu doszło do zmiany konstrukcyjnej. Po przeprowadzeniu pomiarów oraz obliczeń wystawiany jest dokument, który składa się z: opisu technicznego budynku, rzutów poszczególnych kondygnacji i budynku, rzutów pomieszczeń i ich przekrojów oraz widoku elewacji. Dodatkowym elementem jest załącznik graficzny obejmujący fotografie budynku oraz wyrysowane na rzucie budynku instalacje hydrauliczne, elektryczne oraz centralnego ogrzewania.

Materiał partnera