tłumaczenie poświadczone

Jakie tłumaczenia określamy mianem poświadczonych?

W Polsce tłumaczenie poświadczone możemy określić jako tłumaczenie obcojęzycznego dokumentu źródłowego, które pozwala na wprowadzenie danego dokumentu do obrotu prawnego w naszym kraju. Tłumaczenie poświadczone charakteryzuje się określonymi w ustawie działaniami ze strony tłumacza przysięgłego, które muszą zostać spełnione, żeby dokument był w pełni uwierzytelniony, czyli miał moc prawną.

Dokumenty obcojęzyczne, z których planujemy korzystać pełnoprawnie w Polsce, muszą przejść przez proces tłumaczenia poświadczonego, powszechnie znanego jako tłumaczenie przysięgłe. Wykonać je może jedynie tłumacz przysięgły, który jest wpisany do rejestru sporządzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak wyjaśnia tłumacz przysięgły Marek Bagiński: najczęściej przygotowywane  są tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów, które musimy przedstawić w urzędach: aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Tłumaczenia przysięgłe są również stosowane w przypadku:

  • świadectw, dyplomów, zdobytych certyfikatów oraz zaświadczeń, które są niezbędne przy podejmowaniu pracy lub studiów za granicą,
  • dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy,
  • umów, aktów notarialnych oraz dokumentów firmowych,
  • dokumentacji medycznej.

Co zawiera tłumaczenie uwierzytelnione?

Zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych są ściśle określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zostały również opisane przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) w kodeksie tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera:

  • poświadczenie zgodności tłumaczenia z dokumentem źródłowym pod względem treści,
  • podpis tłumacza przysięgłego,
  • odcisk pieczęci wydanej przez Mennicę Polską, zawierającej dane tłumacza przysięgłego, a także nazwę języka, do którego otrzymał uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych,
  • numer w repetytorium czynności tłumacza przysięgłego,
  • oznaczenie miejsca i daty poświadczenia,
  • nierozdzielność tłumaczenia i dokumentu źródłowego.

Od roku 2016 tłumacze przysięgli mogą wydawać tłumaczenia uwierzytelnione w formie elektronicznej. Taka forma dokumentu musi być poparta kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Cena tłumaczenia przysięgłego

Tłumacz przysięgły ustala wynagrodzenie za tłumaczenie poświadczone indywidualnie, w zależności od stopnia jego trudności, swojego doświadczenia oraz pozycji zawodowej. Bierze też pod uwagę wykorzystaną wiedzę specjalistyczną i nakład pracy. Istotne jest również miejsce oraz termin wykonania tłumaczenia.

Zgodnie z ustawą tłumaczenie poświadczone rozlicza się według każdej rozpoczętej strony rozliczeniowej – jest to 1125 znaków liczonych ze spacjami.

Materiał partnera