montaż regałów metalowych

Jakie standardy powinny spełniać regały magazynowe?

Podstawowym wyposażeniem magazynowym są regały. Ze względu na dużą eksploatację oraz obciążenie powinny spełniać określone standardy – niedostosowanie systemów regałowych do funkcji, którą będą spełniać może skutkować wypadkiem. Regały muszą bowiem spełniać normy zapewniające bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i towarów. Choć przepisy prawne nie są ujednolicone, określają podstawowe wymagania dotyczące regałów magazynowych.

Powierzchnia magazynowa to miejsce, w którym nie trudno o wypadek. Zwłaszcza, jeśli oprócz pracowników po magazynie poruszają się również maszyny, takie jak wózki widłowe. Systemy regałowe wypełnione po brzegi towarem muszą być odpowiednio dostosowane oraz zabezpieczone. Uszkodzenie regału może bowiem spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu pracowników znajdujących się w pobliżu, jak i uszkodzenie towaru, który znajduje się na półkach.

Uregulowania prawne dotyczące regałów magazynowych

Przepisy prawne dotyczące regałów magazynowych nie są ujednolicone. Istnieje kilka norm określających podstawowe wymagania oraz parametry, które muszą spełniać systemy regałowe, między innymi norma PN-M-78322: 1989. Podstawowe informacje dotyczące regału, które powinny znaleźć się w jego dokumentacji to między innymi dopuszczalne obciążenie, instrukcja montażu, transportu oraz użytkowania regału. Istotne jest także, aby posiadały możliwą do identyfikacji nazwę producenta, ponieważ także dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich użytkowania. Każdy regał powinien być również wyposażony w numer fabryczny, datę produkcji oraz zgodność z normami PN-EN.

Dodatkowo wymagania dotyczące regałów magazynowych regulują ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem regały muszą posiadać odpowiednio stabilną i wytrzymałą konstrukcję oraz posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające ich przewrócenie. Odstępy pomiędzy regałami powinny być na tyle szerokie, by bez problemu można było manewrować środkami transportowymi oraz ładunkami.

Wymagania dotyczące regałów magazynowych

Jakie standardy powinny spełniać regały magazynowe? Przede wszystkim zgodne z normami. Muszą zostać zaprojektowane i zamontowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników i towarów. Należy wziąć pod uwagę rodzaj towaru, gabaryty i masę oraz sposób  przechowywania. Jeśli zależy nam na wysokiej jakości oraz idealnym dopasowaniem regałów do specyfiki magazynu wart skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań firmy Orson, która oferuje projekt oraz montaż regałów metalowych na terenie całego kraju.

Regały powinny posiadać także odbojniki raz sworznie zabezpieczające. Jeśli to konieczne muszą być przytwierdzone za pomocą kotw mocujących. Istotny jest także wybór regałów o odpowiednim maksymalnym obciążeniu – półki nie mogą wyginać się ani uszkadzać pod siłą nacisku magazynowanych przedmiotów. Tylko wybór odpowiednio dostosowanych i spełniających wszystkie standardy regałów magazynowych zapewni bezpieczeństwo pracowników i towarów.

Materiał partnera