Warunki techniczne, jakie musi spełniać znak drogowy

Jakie standardy muszą spełniać znaki drogowe?

Znaki zamieszczone przy drodze muszą spełniać warunki techniczne, które dokładnie przedstawione są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Produkcją, montażem i demontażem znaków drogowych zajmują się firmy, które zobowiązane są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych norm i standardów. Czym charakteryzuje się znak drogowy, który jest zgodny z przepisami krajowymi i europejskimi?

Znaki drogowe pełnią niezastąpioną funkcję i to właśnie one decydują o sposobie poruszania się po drodze. Jednak zanim trafią do sprzedaży i zostaną zamontowane przy ulicy, muszą spełnić wiele warunków technicznych. Produkcją znaków drogowych w Polsce zajmują się firmy, które powinny posiadać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych. Firma Handlowo-Usługowa VERA-VIA z siedzibą w Częstochowie, wykonuje swoje produkty według ścisłych przepisów Ministerstwa Infrastruktury. Tylko tak wyprodukowane znaki będą widoczne z daleka, nawet w całkowitej ciemności lub podczas trudnych warunków atmosferycznych, takich jak mgła, ulewa lub śnieżyca. Dzięki następującym standardom, znaki drogowe są w stanie służyć użytkownikom i zarządcom dróg:

  • wielkość znaku drogowego – jest to podstawowy warunek techniczny znaków drogowych. Każdy typ oznakowania posiada ustaloną wartość. Wyróżnia się pięć najważniejszych kategorii, które oznaczone są literami: W – znaki wielkie, D – znaki duże, S – znaki średnie, M – znaki małe, MI – znaki mini;
  • barwa znaku – projekt wizualny każdego znaku jest ściśle ustalony prawnie i musi spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne. Firma produkująca znaki drogowe, korzysta z uzgodnionej barwy lica znaku – żółtej, czerwonej, zielonej, niebieskiej, pomarańczowej, brązowej, szarej i białej;
  • odblaskowość – znak obowiązkowo musi posiadać warstwę materiału odblaskowego, który umożliwia odczytanie informacji po zmroku i w trudnych warunkach atmosferycznych. W tym celu stosuje się folię odblaskową typu 1 i 2 lub folię pryzmatyczną;
  • znaki specjalne i litery – jeśli na znaku występują litery, należy kierować się odpowiednimi wzorcami, które posiadają tzw. punkty i linie odmierzania odstępów. Wyróżnia się dziewięć grup wielkości liter oraz cyfr, które różnią się od siebie wielkością, wysokością, grubością, odstępem między literami oraz wierszami pisma.
  • informacje o znaku – na odwrotnej stronie znaku umieszcza się informację, które identyfikują producenta, określają typ folii odblaskowej oraz datę produkcji znaku.
Materiał partnera