Pożyczka

Jakie są różnice między pożyczką a kredytem?

Wiele osób mylnie utożsamia pożyczkę z kredytem, używając zamiennie tych dwóch pojęć. Chociaż te terminy są znaczeniowo bliskie, występuje między nimi sporo istotnych różnic. Pierwsza polega na tym, że kredytów udzielają banki, a pożyczek wszelkie instytucje pozabankowe. Poza tym kredyt reguluje prawo bankowe, a pożyczkę prawo cywilne. Warto poznać wszystkie podobieństwa i różnice, by móc poprawnie operować tymi pojęciami w konkretnych sytuacjach.

Czym jest kredyt?

Kredyt jest zawsze formą prawną, która jest zarezerwowana dla banków, a nie innych instytucji dysponującymi odpowiednimi środkami finansowymi. Poza tym wymaga on w każdej sytuacji podpisania umowy w formie pisemnej. To w niej zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące kwoty kredytu, terminu zwrotu pieniędzy, wysokości odsetek i precyzyjnego wykazu wysokości rat. W dodatku, aby go otrzymać, wymagane jest zazwyczaj stałe źródło dochodu.

Poza tym udzielenie kredytu nie jest bezpłatne. Dotyczy to prowizji, odsetek, jak i innych wymaganych przez bank opłat. Jeśli już klient otrzyma środki finansowe, o które się ubiega, zwykle przelewane są one na konto bankowe, w niektórych bankach istnieje także możliwość otrzymania kredytu w postaci gotówki.

Jak mówi specjalista z Poznańskiego Banku Spółdzielczego: Kredyty gotówkowe – w PBS do kwoty 255 tys. – mogą być przeznaczone na dowolny cel. Klient nie ma obowiązku informowania banku o konkretnym przedsięwzięciu, na które chce otrzymać kredyt. Jedynie kredyty celowe (inwestycyjne, hipoteczne) muszą być uargumentowane, a klient musi przedstawić odpowiednie dokumenty.

Podsumowując, kredyt charakteryzuje się:

  • odpłatnością,
  •  zwrotnością,
  • oprocentowaniem,
  • terminowością,
  • celowością (w przypadku określonych kredytów).

Czym jest pożyczka?

Pożyczka nie zawsze jest produktem bankowym. Zazwyczaj przyznawana jest przez różne instytucje pozabankowe, a może być udzielana nawet przez osobę fizyczną. Co ciekawe, przedmiotem umowy nie muszą być tylko środki finansowe, ale również dowolne przedmioty.

Aby ją otrzymać, nie jest wymagana pisemna umowa. Jest ona konieczna w przypadku kwoty wyższej niż 500 zł. Powyżej tej wartości umowy są regulowane przez zapisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa pożyczka nie musi mieć określonego terminu zwrotu, może być nawet nieodpłatna, czyli nie będzie obciążana żadną dodatkową kwotą np. odsetkami.

Pożyczkę można otrzymać w formie gotówkowej np. z ręki do ręki. W chwili jej otrzymania klient staje się właścicielem pożyczonej kwoty, a cel jej przeznaczenia jest dowolny. Nie trzeba go uzasadniać żadnym konkretnym wydatkiem.

W obecnych czasach okazuje się jednak, że pożyczki ratalne bywają droższe od kredytów, dlatego wiele osób decyduje się na tę drugą formę. Mimo wszystko zawsze trzeba porównać koszty, jakie będą konieczne podczas zobowiązania dotyczącego kredytu lub pożyczki.

Materiał partnera