Formy gorąco kanałowe

Jakie są różnice między formami zimno i gorącokanałowymi?

Forma wtryskowa to narzędzie niezbędne w produkcji elementów z tworzyw. Jej zadaniem jest nadanie tworzywom pożądanych kształtów. Tworzywo w stanie płynnym wypełnia gniazdo znajdujące się w formie wtryskowej w celu uformowania pożądanego wyrobu. Kolejnym, nie mniej ważnym zadaniem formy wtryskowej, jest równomierne odprowadzenie ciepła z całego formowanego materiału.

Formy zimno i gorąco kanałowe

Podział form ze względu na temperaturę kanału, jest sposobem na proste ich odróżnienie. Innym kryterium podziału może być ilość gniazd wlotowych. Formy jednogniazdowe stosowane są do wytwarzania większych detali, a formy wielogniazdowe do elementów mniejszych.

Różne rodzaje form wykonują przedsiębiorstwa takie jak PRONAR, które jest dostarczycielem specjalistycznych narzędzi dla wytwórców przedmiotów z tworzyw sztucznych. Firmy tego typu produkują podzespoły do narzędzi, za pomocą których możliwa jest produkcja elementów z tworzyw sztucznych lub lżejszych metali.

Forma zimnokanałowa

Forma zimnokanałowa jest narzędziem tańszym i mniej skomplikowanym od formy gorącokanałowej. Ta pierwsza pozbawiona jest kosztownych systemów gorącokanałowych. Ponadto w formie zimnokanałowej objętość materiału do wypełnienia formy jest większa.

Efektem ubocznym pracy formą zimnokanałową jest wlewek będący odpadem. Pobranie go i zmielenie oraz dodanie do zasobnika maszyny wtryskującej trwa sporo czasu i absorbuje prace kolejnych osób przy stanowisku. To wszystko oznacza również większe zużycie energii elektrycznej.

Formy zimnokanałowe dzielą się na urządzenia z jedną i dwiema płaszczyznami podziału. To rozgraniczenie ma znaczenie przy poprowadzeniu kanałów wlewowych. W pierwszym przypadku zastygnięte kanały wlewowe są usuwane jednocześnie z wypraskami. W przypadku dwóch płaszczyzn wlewek usuwany jest oddzielnie, co czyni proces bardziej skomplikowanym.

Forma gorącokanałowa

To narzędzie wtryskowe jest bardziej skomplikowane, a co za tym idzie również bardziej zaawansowane technicznie od formy zimnokanałowej. Zasadnicza różnica jest taka, że forma gorącokanałowa bardziej ekonomicznie wykorzystuje wtryskiwane tworzywa sztuczne. Nie powstają żadne odpady, bo nie ma wlewków. Tym, co odróżnia to narzędzie od „zimnej” wersji, jest większa wrażliwość na zanieczyszczenia, a także zdolność zmiany koloru tworzywa po określonej ilości cykli.

Systemy gorącokanałowe również dzielą się w sposób, który mówi o metodzie doprowadzania tworzywa do wnętrza formy. Najprostszym sposobem – i również najczęściej używanym – jest wlew czołowy za pomocą dyszy, która jest już ogrzana. Efektem jest dobrej jakości wyrób bez wlewka, ale z mało zauważalnym śladem po wlewie.

Materiał partnera