Ochrona zakładów pracy

Jakie są największe wyzwania związane z ochroną zakładów pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom nie tylko ergonomicznych, ale i bezpiecznych warunków do pracy. W związku z tym, w każdej firmie muszą być spełnione wszelkie normy wynikające z przepisów prawa i zasad BHP. Jednak zapisy te często nie są w stanie wyeliminować wszystkich zagrożeń. Z tego powodu warto pomyśleć o ochronie zakładu pracy. Jakie są największe wyzwania związane z takimi czynnościami?

Kontrola przestrzegania procedur w zakładzie pracy

Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa mają swoje wewnętrzne procedury, które muszą być realizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfortowe warunki pracy. Jednak zwłaszcza te firmy, gdzie występują potencjalne zagrożenia spowodowane aktami wandalizmu lub brakiem przestrzegania zapisów instrukcji BHP powinny szczególnie kontrolować czy określone procedury są przestrzegane zarówno przez pracowników, jak i gości. Zadania takie mogą być realizowane przez firmy zajmujące się zagadnieniem, jakim jest ochrona zakładów pracy. Wykorzystują one w tym celu szereg narzędzi, aby zapewnić na terenie zabezpieczanego obiektu możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Wyzwania związane z monitoringiem w zakładzie pracy 

Kolejnym wyzwaniem związanym z ochroną zakładów pracy jest analiza i rozmieszczenie monitoringu. Nawet jeżeli pracodawca uzna, że istnieją przesłanki do zamontowania takiego systemu, są pewne miejsca, w których nie może on zostać umieszczony. Zalicza się do nich następujące pomieszczenia:

  • siedziba zakładowej organizacji związkowej,
  • sanitariaty,
  • stołówki,
  • szatnie,
  • palarnie.

Na drodze wyjątku przepisy umożliwiają monitoring takich wnętrz, jeżeli jego zastosowanie jest niezbędne do realizacji celu określonego w art. 222 § 1 Kodeksu pracy i nie naruszy on godności i dóbr osobistych pracowników. W praktyce wykorzystanie go w takich miejscach jest trudne i stwarza wiele problemów natury etycznej. Z drugiej strony – takie obszary są wyłączone spod ochrony. Sporo przedsiębiorców ma problem z rozmieszczeniem systemów alarmowych w  strategicznych obszarach zakładu pracy. Takim zagadnieniem może zająć się Agencja Ochrony Iron Security, która dzięki wiedzy w dziedzinie zabezpieczenia tego typu przedsiębiorstw jest w stanie skutecznie wyznaczyć obszary, w których kryją się zagrożenia.

Materiał partnera