Jakie próbniki można zastosować do cieczy?

Analiza substancji płynnych to jeden z lepszych sposobów na poznanie ich składu, dokładnych parametrów i innych właściwości. Aby badanie było wiarygodne, a próbka reprezentatywna, należy pamiętać o kilku istotnych elementach. Jednym z nich jest chociażby odpowiednie narzędzie. Jakie próbniki należy stosować do cieczy i jakich zasad przestrzegać? Odpowiedź w poniższym artykule!

Próbniki do cieczy – charakterystyka narzędzi 

Narzędzia służące do pobierania substancji ciekłych powinny być specjalnie zaprojektowane i wykonane z odpowiedniego materiału. W ten sposób zachowają cechy charakterystyczne próbkowanych materiałów i nie wpłyną na odczyt badania. Próbniki do cieczy powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

  • dostateczna solidność i wytrzymałość, 
  • łatwość czyszczenia i konserwacji, 
  • odporność na substancje żrące, kwasy i inne chemikalia,
  • dostosowanie do wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wyróżniamy kilka rodzajów narzędzi do pobierania płynów. Należą do nich m.in.: pompy próżniowe, syfony do zanurzania, pipety, próbniki rurowo-tłokowe, zgłębniki oraz czerpaki. Oprócz dedykowanych przyrządów, w trakcie pobierania próbki przydatne są także inne, bardziej uniwersalne sprzęty, jak na przykład noże, linki, nożyce, szczotki czy latarki. 

Pobieranie próbek cieczy – o czym należy pamiętać? 

Najważniejsza przy pobieraniu próbek jest jednak troska o własne bezpieczeństwo. Ostrożności nigdy za wiele. Należy używać specjalnej odzieży ochronnej, w tym okularów i rękawiczek. Wykorzystywane próbniki powinny być wcześniej przebadane oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. – zwraca uwagę ekspert z firmy METIMEX, od ponad 20 lat będącej dystrybutorem wyrobów laboratoryjnych. 

Pobraną próbkę płynu należy dostarczyć do laboratorium tak szybko, jak to możliwe. W zależności od rodzaju pobieranego materiału, może to być kwestia kilku lub kilkunastu godzin. Każdy wskaźnik powinien być odpowiednio oznakowany etykietą i podpisany. Powinno się je także chronić przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, jakich jak chociażby promienie słoneczne. Pobrany materiał nie powinien także ulec nagrzaniu ani nadmiernemu wychłodzeniu – wahania temperatur mogą wpłynąć na zafałszowanie wyników analizy. Najlepiej przechowywać go w szczelnie zamkniętym pojemniku, odpowiednio do tego przeznaczonym oraz w suchym, zacienionym miejscu. W przypadku, gdy próbka jest niejednorodna, należy poddać ją homogenizacji poprzez mieszanie, wstrząsanie czy przepuszczenie przez pompę cieczy. Zabieg ten pozwoli na uzyskanie bardziej reprezentatywnego wskaźnika. 

Materiał partnera