podatki

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania Polaków prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem własny interes oznacza uniezależnienie się od pracodawców, przejęcie kontroli nad swoim życiem zawodowym i otwarcie zupełnie nowych możliwości rozwoju. Z drugiej strony każdy przedsiębiorca – niezależnie czy właściciel dużej firmy czy samodzielny specjalista – musi pamiętać o płaceniu podatków.

Podatek dochodowy

To podstawowy podatek wchodzący w skład zobowiązań względem państwa każdego przedsiębiorcy, który osiąga przychody. Jego wysokość uzależniona jest od zadeklarowanej formy opodatkowania. Formy te to:

  • Skala podatkowe 17% i 32% od nadwyżki 85 528 złotych dochodu – przyjmowana jest z urzędu, dlatego jeśli przedsiębiorca nie zadecyduje inaczej, właśnie ją przyjmuje się jako zadeklarowaną formę opodatkowania. W przypadku gdy roczny dochód nie przekracza kwoty 85 528 zł przedsiębiorca płaci jako podatek 17% uzyskanego dochodu. Od podatku odejmuje się ponadto tzw. kwotę zmniejszającą podatek – 525,12 zł. Jeśli dochód wynosi więcej niż 85 528 zł, przedsiębiorca płaci podatek w wysokości 14 539 zł, a ponadto 32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł. 
  • Podatek liniowy 19% – stawka podatku równa jest zawsze 19% wysokości dochodu, niezależnie od jego wartości. Jest to rozwiązanie opłacalne dla przedsiębiorców o dochodach powyżej 100 000 zł rocznie, jednak uniemożliwia zastosowanie większości ulg.
  • Ryczałt ewidencjonowany – podatek obliczany jest na podstawie wysokości przychodu, a nie dochodu, a zatem koszty uzyskania przychodu nie są brane pod uwagę. Jest to opcja korzystna dla firm, które nie ponoszą wysokich kosztów.

– Jednak żeby skorzystać z tej opcji opodatkowania firma musi spełnić określone warunki, m.in. nie wykonywać usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i nie przekraczać obrotów o wartości 250 000 euro – mówi przedstawiciel firmy Epsilon – Wysokość ryczałtu wynika z branży, w której działa firma, np. 20% dla wolnych zawodów, 5,5% dla działalności budowlanej.

  • Karta podatkowa – wysokość podatku nie wynika z dochodu, ale np. rodzaju wykonywanych usług, liczby ludność na obszarze prowadzenia działalności czy wieku podatnika. Mogą z niej korzystać jednak jedynie przedsiębiorcy działający w przewidzianych przepisami branżach.

Podatek VAT

Czyli podatek od towarów i usług, wliczający się do ostatecznej ceny, którą płacą klienci. Stawki VAT wynoszą – w zależności od rodzaju towaru i usługi – 5, 8 i 23%. Podstawowa stawka to 23%, zastosowanie pozostałych określa ustawa o podatku od towaru i usług. Zgodnie z nią stawka 8% stosowana jest m.in. do usług dostawy, budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji budynków. Stawka 5% dotyczy m.in. towarów żywnościowych, książek, czasopism.

Pozostałe podatki

Przedsiębiorcy dysponujący własnymi nieruchomościami muszą dodatkowo płacić od nich podatek, w wysokości ustalonej przez dany organ wykonawczy, np. prezydenta czy burmistrza. Ponadto w sytuacji zawarcia umowy z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej może powstać konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Materiał partnera