recykling

Jakie opakowania nadają się do recyklingu?

Dziś już każdy zdaje sobie sprawę, że z roku na rok środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone. Wszystko to sprawia, że powietrze, jak też cały ekosystem, zapełnia się szkodliwymi związkami. Całe szczęście, że świadomość społeczna coraz bardziej się poprawia i wielu producentów, aby ograniczyć ten proces, wybiera proekologiczne rozwiązania. Jednym z nich jest stosowanie takich opakowań, które nadają się do recyklingu.

Czym właściwie jest recykling?

Recykling jest procesem polegającym na pozyskiwaniu surowców wtórnych pod postaciami najróżniejszych zużytych produktów i powtórnym ich przetwarzaniu na nowe materiały, które mogą być zużyte do wyprodukowania nowych przedmiotów. Dzięki procesowi recyklingu oszczędza się materiały pierwotne, co w znacznym stopniu chroni zasoby naturalne. Ponadto dzięki przetwarzaniu odpadów zmniejsza się ich ilość w środowisku naturalnym. Z niektórych produktów przeznaczonych do recyklingu można też uzyskać energię.

Jakiego rodzaju opakowania można poddać recyklingowi?

Materiały, które poddaje się recyklingowi, dzieli się na kilka głównych grup. Jedną z nich jest papier. Corocznie bardzo duże ilości opakowań papierowych trafiają do powtórnego zastosowania. Z tego typu odpadów otrzymuje się na przykład tekturę, z której firmy produkcyjne, takie jak Pro-Masz-PAK, stosują do wyrobów nowych opakowań. Produkty z papieru i tektury mogą być wykorzystane kilka razy. Na samym końcu tych procesów odpady tego typu przeznacza się na opał.

Bardzo często spotykany recykling opakowań dotyczy szkła. Ponadto niektóre opakowania szklane są wymienne, co jest również ogromną oszczędnością w skali całej gospodarki.

Bardzo duży procent odzysku otrzymuje się również z opakowań metalowych. Najbardziej widać to na przykładzie puszek aluminiowych, które chętnie są zbierane nawet w gospodarstwach domowych i oddawane do skupu złomu. Tak się składa, że jest to jeden z droższych odpadów, chętnie przetapiane na nowe materiały, z których wytwarza się zupełnie nowe opakowania i inne potrzebne przedmioty.

Inną grupą, gdzie odzyskuje się sporo materiału, są opakowania plastikowe. Folia i tworzywa sztuczne bardzo długo rozkładają się w ziemi, dlatego ich recykling jest tak ważny dla środowiska naturalnego. Przetwarzanie plastiku na nowe produkty, zapobiega przedostawaniu się trujących związków do gleby i wód podziemnych. Ponadto opakowania tego typu nie są spalane w gospodarstwach domowych, co w zdecydowany sposób poprawia jakość powietrza.

Materiał partnera