uslugowy sklad podatkowy akcyza

Jakie korzyści niesie ze sobą usługowy skład podatkowy?

Eksploatacja i konserwacja maszyn lotniczych wymaga angażowania znacznych środków finansowych. Smary, płyny eksploatacyjne i różnego typu preparaty przeznaczone dla lotnictwa to produkty najwyższej klasy, a tym samym relatywnie drogie. Jeśli jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów i chcesz skorzystać ze zwolnienia akcyzowego, przeczytaj  artykuł i dowiedz się, jak funkcjonują usługowe składy podatkowe.

Czym jest usługowy skład podatkowy?

Na początek wyjdźmy od definicji składu podatkowego. Jest to miejsce o wyjątkowym statusie, w którym towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane i przekazywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jednym słowem pozwala to na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego do momentu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i jednocześnie umożliwia przemieszczanie towarów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi działającymi w różnych częściach kraju lub UE bez obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Usługowy skład podatkowy jest jedną z form tego typu działalności i umożliwia udostępnianie miejsca magazynowego dla swoich klientów. Jednym z prężniej działających jest skład podatkowy Advance-Naft z Ostrowca Świętokrzyskiego, specjalizujący się w sprzedaży olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz różnego typu preparatów dla przemysłu lotniczego i właścicieli maszyn lotniczych.

Jakie korzyści finansowe umożliwiają składy podatkowe?

Procedura zawieszenia poboru akcyzy pozwala na odsunięcie w czasie konieczności zapłaty akcyzy, mimo powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Do tego typu produktów należą oleje smarowe lub preparaty smarowe. W przypadku składu podatkowego, który znajduje się w Polsce, miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki tym podmiotom gospodarczym oleje smarowe lub preparaty smarowe dla lotnictwa z UE mogą zostać w kraju sprzedane bądź zużyte bez konieczności zapłaty akcyzy. Niektóre usługowe składy podatkowe dysponują również zezwoleniem dla zarejestrowanego wysyłającego, dzięki któremu zwolnieniem akcyzowym mogą być również objęte oleje smarowe oraz preparaty smarowe z krajów trzecich. Dobre składy podatkowe służą doradztwem i wsparciem logistycznym oraz wiedzą, dzięki której wyroby klientów sprawdzane są do kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiał partnera