szkolenie z podatku VAT

Jakie kompetencje pozwala nabyć szkolenie z podatku VAT?

Wszystkie kwestie związane z naliczaniem oraz odprowadzaniem podatków wymagają posiadania niezbędnej wiedzy zarówno z zakresu prawa podatkowego, jak i rachunkowości. Jest ona niezbędna przy zgodnym z przepisami prowadzeniu księgowości, ale także przy planowaniu różnych działań biznesowych wymagających uwzględnienia wpływu obciążeń podatkowych. Najlepszym sposobem na uzyskanie właściwych kompetencji w tym zakresie jest udział w odpowiednim szkoleniu.

Szkolenia z funkcjonowania podatku VAT

Mechanizm działania poszczególnych podatków jest różny i zależy od ich konstrukcji. W przypadku VAT ważne jest dobre zrozumienie istoty jego funkcjonowania – poznanie zasad powstawania zobowiązania podatkowego, ustalania jego wysokości, uwzględniania odliczeń, a wreszcie prowadzenia dokumentacji oraz informowania organów skarbowych o przeprowadzanych transakcjach, które są nim objęte. W ramach ogólnych szkoleń z podatku VAT można zdobyć wiedzę na temat zasad ustalania konkretnych stawek, którymi są objęte poszczególne towary i usługi, obliczania podatku naliczonego i należnego, wypełniania rejestrów sprzedaży i zakupów, a także przygotowywania pliku JPK. Organizowane kursy dają też możliwość zapoznania się z obowiązującymi w przypadku podatku VAT terminami rozliczeń, istniejącymi procedurami, a także składaniem wyjaśnień, zasadami prowadzenia kontroli przez organy skarbowe czy możliwościami składania korekt.

Szkolenia związane ze szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie podatku VAT

Istniejący system podatkowy jest bardzo skomplikowany, a dotyczące go regulacje zmieniają się w szybkim tempie. Ustawy są wciąż nowelizowane i choć nie zmienia to na ogół głównych zasad funkcjonowania konkretnych rozwiązań, to wpływa na wiele istotnych szczegółów prowadzenia rozliczeń. W przypadku VAT nawet drobne zmiany mogą prowadzić do innej interpretacji przepisów przez urzędy skarbowe czy wpłynąć na orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach podatkowych. Dla osób zajmujących się zawodowo podatkiem VAT istotny będzie więc dostęp do poszerzonej wiedzy z zakresu konkretnych zagadnień związanych z rozliczeniami VAT.

Kursy poświęcone różnym obszarom szczegółowym, w których rozliczanie podatku VAT jest szczególnie złożone, organizuje firma PROGRESSIO – SZKOLENIA z Konina. Jest to firma specjalizująca się w szkoleniach z zakresu podatków i rachunkowości, a także spraw kadrowych i prawa pracy. Wśród tematyki organizowanych kursów znajdują się także zagadnienia obsługi funduszy unijnych, a ponadto rozmaite kursy zawodowe i związane z kompetencjami miękkimi.

Materiał partnera