lokalizacja ciężarówek

Jakie informacje można uzyskać za pomocą GPS w firmowej flocie samochodowej?

Systemy monitoringu GPS pozwalają na optymalizację procesów, redukcję kosztów, a także racjonalniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Nic więc dziwnego, że takie rozwiązania stają się standardem zarówno w firmach spedycyjnych, jak też innych przedsiębiorstwach, które dysponują własną flotą służbowych pojazdów. W niniejszym tekście tłumaczymy, jakie informacje można uzyskać z pomocą lokalizatorów GPS.

Jak działają systemy zarządzania flotą GPS?

Monitoring floty pracuje w taki sam sposób, co lokalizatory GPS montowane w prywatnych samochodach. System odbiera sygnał z satelitów krążących nad ziemią, a dzięki uzyskanym informacjom jest w stanie określić swoje współrzędne geograficzne. Lokalizacja jest następnie przesyłana na serwer danego usługodawcy, skąd po przetworzeniu trafia do końcowego użytkownika, czyli np. fleet managera czy innej osoby, która zarządza flotą pojazdów. Zgromadzone dane można odczytać za pomocą programu komputerowego, przeglądarki, a nawet aplikacji mobilnej.

Systemy zarządzania flotą są integrowane z różnymi czujnikami, dzięki czemu możliwości urządzeń nie kończą się na samym informowaniu o położeniu firmowych pojazdów. Bardziej zaawansowane monitoringi dostarczają również danych o aktualnym stanie aut czy nawet poziomie zużycia paliwa.

Skuteczniejszy monitoring kierowców

System zarządzania flotą pozwala jeszcze sprawniej nadzorować pracę kierowców. Urządzenie dostarcza bowiem informacji na temat czasu pracy, liczby postojów czy pokonanej trasy. Dzięki temu możliwe jest nie tylko szczegółowe rozliczanie podwładnych z wykonywanych obowiązków, ale także wykrywanie wszelkich nadużyć, takich jak np. korzystanie z pojazdów do celów prywatnych.

Monitoring GPS pozwala również na analizę stylu jazdy danego kierowcy, co przekłada się zarówno na jeszcze większą wydajność, jak i wyższy poziom bezpieczeństwa. W bazie znajdą się informacje o każdym przekroczeniu przepisowej prędkości, a nawet ryzykownych manewrach, takich jak gwałtowne hamowanie. Tak szczegółowe informacje pomogą podjąć odpowiednie kroki zaradcze, np. w postaci dodatkowych szkoleń.

Śledzenie i optymalizacja tras

Nadajniki znajdujące się w firmowych pojazdach pozwalają na śledzenie pokonywanych tras w czasie rzeczywistym, a przy okazji magazynują te informacje w bazie danych, umożliwiając ich późniejszą analizę. Stosowane dziś systemy zarządzania flotą GPS dają również możliwość odczytu informacji zapisanych w tachografie i na karcie kierowcy – bez potrzeby fizycznego dostępu do samego samochodu.

Wskaźniki w postaci liczby pokonanych kilometrów, średniego spalania oraz łącznego czasu podróży stanowią doskonałą pomoc przy tworzeniu dokładnych raportów i sprawozdań. Tego rodzaju informacje mogą też posłużyć do zmiany oraz optymalizacji tras – dzięki temu firma może szybciej realizować powierzone zadania i przy okazji osiągać realne korzyści finansowe.

Kontrola stanu pojazdu oraz zużycia paliwa

Monitoring GPS połączony z różnego rodzaju czujnikami pozwala na szczegółową analizę parametrów pracy samochodu – mowa tutaj nie tylko o aktualnym stanie paliwa i jego ewentualnych ubytkach, ale także średnim spalaniu czy nawet obrotach jednostki napędowej. Z pomocą takich informacji można zredukować koszty utrzymania służbowych pojazdów nawet o 30%, zwłaszcza dzięki dokładniejszemu rozliczaniu zużytego paliwa oraz wykrywaniu wszelkich prób jego podkradania przez pracowników.

Lokalizatory GPS pozwolą również zadbać o należyty stan techniczny floty. Wystarczy ustawić w systemie stosowne alerty, które przypomną o zbliżającej się wizycie u mechanika lub konieczności przeprowadzenia prac serwisowych – dodaje specjalista reprezentujący firmę Gannet, dostawcę systemów monitoringu floty.

Co o wykorzystywaniu monitoringu GPS mówi prawo?

W niektórych przypadkach zastosowanie systemu zarządzania flotą spotyka się z nieprzychylną reakcją kierowców – personel odbiera to jako brak zaufania ze strony pracodawcy, a przy okazji obawia się o nadmierną kontrolę. Aby uniknąć nieporozumień, warto zadbać o właściwą komunikację wewnątrz firmy. Ważne, aby podwładni zrozumieli cel wykorzystywania monitoringu oraz znali zakres jego działania.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, używanie lokalizatorów GPS do optymalizacji firmowych procesów oraz zasobów jest w pełni legalne, jednak należy spełnić kilka warunków. Podstawa to poinformowanie pracowników o fakcie zamontowania nadajników wewnątrz pojazdów – najlepiej zrobić to za pośrednictwem specjalnie przygotowanego dokumentu, czyli tzw. polityki flotowej. Kierowcy muszą też znać rodzaj pozyskiwanych danych, czas ich przechowywania oraz osoby, które będą miały do nich dostęp.

Ostatni wymóg dotyczy odpowiedniego oznakowania pojazdów. Jeżeli w aucie znajduje się nadajnik GPS, to w widocznym miejscu musi zostać umieszczona specjalna naklejka, która będzie informowała o urządzeniu lokalizacyjnym.

Materiał partnera