mundur wojskowy

Jakie elementy musi posiadać mundur wojskowy?

Członkowie służb mundurowych, między innymi żołnierze Wojska Polskiego, podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych powinni mieć na sobie odzież i dodatki zgodne z wolą ustawodawcy. Żołnierz nie może włożyć na siebie dowolnie wybrany mundur, musi przestrzegać szczegółowych wytycznych na temat tego, jak powinien wyglądać. W naszym artykule wyjaśniamy, w jakie elementy musi być wyposażony mundur wojskowy.

Jakie są rodzaje mundurów wojskowych?

Mundur żołnierza Wojska Polskiego należy do specyficznych części garderoby. Wynika to przede wszystkim z tego, że musi on odpowiadać podyktowanym przez ustawodawcę standardom. Wytyczne dotyczące tego, jak powinien wyglądać mundur wojskowy, zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Zgodnie z podanym powyżej dokumentem istnieje kilka rodzajów mundurów wojskowych, przy czym na każdy z nich powinny składać się konkretne części ubioru. W związku z tym firmy zajmujące się projektowaniem i szyciem tego typu odzieży, takie jak Fabryka Umundurowania Hero Collection, przyjmują wiele zleceń na stworzenie wybranych części odzieży wojskowej. Umundurowanie żołnierzy składa się z ubioru:

 • wieczorowego,
 • galowego,
 • wyjściowego,
 • służbowego,
 • polowego,
 • ćwiczebnego,
 • specjalnego,
 • sportowego.

Każdy żołnierz, w zależności od swojej przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych i korpusu, powinien nosić znak orła wojskowego: Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Marszałka Polski lub generałów (admirałów).

Co powinno znaleźć się na mundurze wojskowym żołnierza Wojska Polskiego?

W szczegółowym opisie na temat tego, jak powinno wyglądać umundurowanie żołnierza, znaleźć można także wyszczególnienie elementów, w które powinien być wyposażony mundur wojskowy. Żołnierz Wojska Polskiego powinien prezentować na elementach swojej odzieży:

 • oznaki stopni wojskowych,
 • oznaki rozpoznawcze, specjalne i identyfikacyjne,
 • oznaki korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności,
 • oznaki specjalistów wojskowych,
 • oznaki przynależności państwowej,
 • orły generałów i admirałów,
 • oznaki szkolne,
 • oznaki umieszczane na beretach, rogatywkach i innych nakryciach głowy.

Każda z oznak powinna być wykonana w odpowiedni sposób i umieszczona na właściwej części odzieży żołnierza. Ustawodawca w sposób szczegółowy określa, jak, gdzie i kiedy nosić poszczególne oznaki, precyzując przy tym ich wygląd.

Materiał partnera