Tlumaczenia specjalistyczne i standardowe dokumenty

Jakie dokumenty z języków obcych wymagają tłumaczenia na polski?

Życie potrafi zaskakiwać, a rozbudowana biurokracja tym bardziej. Niezliczone mogą być obcojęzyczne dokumenty, które trzeba przetłumaczyć na język polski. Na szczęście są specjaliści, którzy mają uprawnienia, aby dokonywać tłumaczeń uznawanych przez urzędy, organizacje czy sądy. Są to tłumacze przysięgli. Co więcej, znają oni także wiele meandrów postępowania administracyjnego.

Dokumenty wymagające uwierzytelnienia

Jeżeli okoliczności życiowe sprawiły, że wracasz z długiego pobytu za granicą, rozmaite instytucje państwowe będą wymagały od Ciebie uwierzytelnienia obcojęzycznych dokumentów, które przedstawiasz. W przypadku kwestii rodzinnych może chodzić o akt urodzenia Twoich dzieci albo dokumenty spadkowe. Względy zawodowe wymagają uwierzytelnienia świadectwa pracy, świadectwa ukończenia szkół czy kursów. Prowadzenie międzynarodowych interesów wymaga uwierzytelnienia umów czy ekspertyz.

Nawet jeśli doskonale znasz język obcy i rozumiesz treść przedstawianej dokumentacji, nie zwalnia Cię to z administracyjnych procedur. Co więcej, również gdy urzędnik świetnie orientuje się w przedstawianych dokumentach, nie rozwiązuje to sprawy. Pomoc jest potrzebna tym bardziej, jeśli urzędnicy nie posługują się językiem zastosowanym w dokumentach. Pomoc znajdziesz m.in. w Kancelarii Tłumaczy Przysięgłych ROTAS w Zgorzelcu, Wrocławiu, Bogatyni i Lubaniu.

Tłumaczenie uwierzytelnione, czyli poświadczone

Tłumaczenia dokumentów potrzebnych w postępowaniu urzędowym, sądowym lub administracyjnym może dokonywać wyłącznie tłumacz przysięgły. To osoba zaufania publicznego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana, mająca odpowiednie wykształcenie ogólne oraz zaliczony egzamin na tłumacza przysięgłego z określonego języka obcego.

Tłumaczenia specjalistyczne i standardowe o charakterze uwierzytelnionym, to takie, które zawierają poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem. Wymagają one odpowiedniej pieczęci, na której widnieje: imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, jego numer identyfikacyjny oraz określenie języka, z którego ma uprawnienia. Dopiero taki dokument uzyskuje moc prawną i może być przedstawiony w sądzie, administracji czy w urzędzie.

Oprócz konieczności sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, istnieje wiele innych okoliczności, w jakich potrzebujesz profesjonalistów biegle mówiących nie tylko po angielsku czy niemiecku, ale także po turecku, arabsku czy katalońsku. Mogą pomóc Ci online, bądź osobiście, także tłumacząc symultanicznie, np. w czasie spotkań biznesowych czy konferencji naukowych.

Materiał partnera