biuro tłumaczeń

Jakie dokumenty przetłumaczy biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia można podzielić na dwie podstawowe grupy – ustne i pisemne. Każda z nich zawiera w sobie kilka podstawowych rodzajów. Mnogość szczegółów sprawia, że niekiedy trudno przypisać wybrane tłumaczenie do jakiegokolwiek zakresu. Tłumaczenie dokumentów przeważnie opiera się o kilka podstawowych zasad, co pozwala je dokładnie zaklasyfikować i przybliżyć cały proces przekładu.

Tłumaczenia sporządzane przez tłumaczy przysięgłych

Tłumaczenia uwierzytelnione, zwane inaczej zaprzysiężone lub przysięgłe, wykonuje się dla pism urzędowych, dyplomów, umów, ekspertyz, odpisów oraz innych dokumentów, które wymagają przedstawienia określonym organom lub osobom trzecim. Zaliczają się do nich także dokumenty sporządzane dla policji, sądów oraz urzędów. Są to wszystkie teksty, które po przetłumaczeniu funkcjonują w obrocie prawnym. Mogą je wykonywać tylko tłumacze przysięgli według określonych zasad. Dokumenty często mają określony formalny charakter, ponieważ opierają się o przepisy prawa. Tłumacz przysięgły musi więc być zaznajomiony nie tylko ze słownictwem, ale również z systemem prawnym obu państw. Każda strona tłumaczenia uwierzytelnionego powinna być opatrzona pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Charakterystyka tłumaczeń specjalistycznych

Wśród tłumaczeń pisemnych popularne są tłumaczenia specjalistyczne. Do ich przeprowadzenia wymagana jest znajomość specjalistycznych słów danej branży w dwóch językach. Dotyczy to m.in. dziedzin chemicznych, technicznych i elektronicznych. Przedsiębiorcy korzystają z tłumaczy, by prowadzić rozmowy biznesowe, zawierać umowy międzynarodowe czy rekrutować pracowników z zagranicy.

Pracownik biura tłumaczeń Grażyny Boczkowskiej w Warszawie mówi: O ile tłumaczenia wiadomości tekstowych czy informacji o produktach są tak zwanymi tłumaczeniami zwykłymi, o tyle wszelkie umowy muszą być zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego, by mogły funkcjonować jako dokumenty prawne.

Uwierzytelnianie za pomocą KPE

Wraz z rozwojem technologii coraz więcej dokumentów istnieje w formie elektronicznej. Z tego względu zmieniło się także prawo i dopuszcza ono wykonywanie uwierzytelnionych tłumaczeń drogą elektroniczną. W tym celu tłumacz korzysta z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ma on taką samą moc prawną co dokument w formie fizycznej z pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego na każdej stronie. Pliki przygotowywane są w taki sposób, by tylko autor mógł dokonywać w nich ewentualne zmiany. Takie rozwiązanie dla obu stron wiąże się z dużą oszczędnością czasu, jak i pieniędzy, które trzeba byłoby wydać na druki dokumentów i przesyłki pocztowe.

Materiał partnera