Obróbka metali

Jakie czynności obejmuje obróbka metali?

Obróbka metali to usługa ciesząca się popularnością w wielu branżach, od metalurgicznej, przez produkcyjną, aż po budowlaną. To bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje wiele procesów. Istnieje co najmniej kilka rodzajów takiej obróbki, a każda zapewnia zróżnicowany efekt i jest ukierunkowana na uzyskanie odmiennych właściwości obrabianego materiału. Co warto na ten temat wiedzieć? 

Na czym dokładnie polega obróbka metali?

Obróbka metalu to szeroki zakres działań, których celem jest zmiana kształtu elementów metalowych poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych technik obróbczych.

Zmianie ulegać może kształt, struktura, długość, a nawet właściwości fizyczne i chemiczne.

Dwie podstawowe metody obróbki metali

Podstawowy podział obróbki metali zakłada dwie metody:

  • obróbka skrawaniem,
  • obróbka plastyczna.

Ta pierwsza polega na fragmentarycznym usuwaniu części powierzchni obrabianych elementów. W ten sposób nadaje się im określone kształty oraz wymiary.

Druga z wymienionych polega na kształtowaniu materiału poprzez zmianę właściwości i struktury w efekcie działania plastycznego. Może być przeprowadzana na ciepło lub na zimno.

Obróbka metali – szczegóły

W obrębie obróbki skrawaniem ma się do czynienia z następującymi procesami:

  • toczenie (element porusza się w ruchu obrotowym, a nóż tokarski – w liniowym),
  • frezowanie (frezarka porusza się w osi obrotowej, natomiast przedmiot – liniowej),
  • szlifowanie (zdzieraniu niewielkiej ilości materiału przy pomocy ściernic, osełek lub taśm ściernych).

Z kolei plastyczna obróbka metalu zakłada:

  • tłoczenie (przeprowadza się za pomocą przyrządów zwanych tłocznikami, przeważnie na prasach mechanicznych lub hydraulicznych),
  • ciągnienie (formowanie poprzez przeciąganie materiału wejściowego w postaci walcówki, prasówki lub krajki),
  • gięcie (trwała zmiana krzywizn przedmiotu obrabianego),
  • kucie (odkształcaniu metali na gorąco lub na zimno za pomocą uderzeń lub nacisku narzędzi).

Jak widać, tych metod może być sporo, a poszczególne z nich różnią się procesem technologicznym oraz uzyskiwanym rezultatem obrabianego przedmiotu.

Gdzie zgłosić się w celu obrabia metalu?

Jeśli chcesz obrobić metal lub od razu zakupić przekształcony element, zgłoś się do wyspecjalizowanej firmy.

Na przykład do Bego-Stal. To przedsiębiorstwo, które dysponuje nowoczesnym i niezawodnym parkiem maszynowym. Pozwala to na świadczenie kompleksowych usług precyzyjnego gięcia oraz cięcia wyrobów stalowych.

To drugie wykonywane jest na dwa sposoby: cięcie proste oraz laserowe.

Materiał partnera