Inżynier spawalnik

Jakie certyfikaty powinien posiadać inżynier spawalnictwa?

Kiedy certyfikujemy zakład według obowiązującej normy ISO 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”, firma musi mieć odpowiednio kwalifikowany personel. Niezbędny jest tu inżynier spawalnictwa z certyfikatem IWE, przy czym jego codzienna obecność nie jest wymagana, dlatego też na rynku funkcjonują firmy, które w swoich usługach mają na przykład opracowywanie technik spawalniczych.

Inżynier spawalnik – niezbędny, ale nie potrzebny na co dzień

Taka sytuacja nie zdarza się często: firma musi angażować odpowiednio wykwalifikowanego, certyfikowanego pracownika (lub zleceniobiorcę, usługodawcę), ale nie potrzebuje go na co dzień i tu pojawia się zagwozdka. Przemysł metalurgiczny od lat boryka się z brakami odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów od opracowywania nowych projektów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, które wciąż ewoluują i się zmieniają. W związku z powyższym – z jednej strony brakiem konieczności angażowania inżyniera spawalnika z certyfikatem IWE na co dzień, z drugiej dużymi brakami takich fachowców – zakłady mogą decydować się na tymczasową, doraźną, rotacyjną współpracę z ekspertami z zakładów takich jak Welding Consulting z Poznania zajmującej się doradztwem spawalniczym.

Doradztwo spawalnicze w pigułce

No dobrze, ale na co konkretnie zakład może liczyć przy współpracy z doradcami spawalniczymi? Przede wszystkim na opracowywanie technik spawalniczych, procedur i zastosowania sprzętu spawalniczego do problemów związanych z wytwarzaniem metali. Firma doradcza może prowadzić badania, w tym badania rozwojowe, by opracowywać i testować nowe procesy i procedury, ulepszać istniejące już procesy i procedury, sprawdzać nowy sprzęt spawalniczy, odkrywać nowe wzory zjawisk spawalniczych itp. Fachowcy mogą oceniać raporty techniczne będące rezultatem wyniku badań i przeprowadzać działania zapobiegawcze, jeśli pojawią się niezgodności. Mówiąc ogólnie, inżynier spawalnictwa rozwija procedury spawania. Może oceniać nowe osiągnięcia w dziedzinie spawania pod kątem możliwego zastosowania do rozwiązania bieżących problemów spawalniczych, czy całych procesów produkcyjnych.

Na koniec warto też wspomnieć, że zaangażowany inżynier spawalnictwa może dodatkowo kontaktować się z personelem innych przedsiębiorstw, personelem inżynieryjnym, czy nawet z klientami w celu wymiany wszelkich informacji technicznych w sprawach spawalniczych, a także w celu wymiany różnego rodzaju pomysłów.

Materiał partnera