operator-wozek-widlowy

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Praca operatora wózka widłowego okazuje się być bardzo opłacalnym zajęciem, którym warto się zainteresować – również ze względu na brak problemów w znalezieniu pracy w tym zawodzie. Należy jednak spełnić kilka podstawowych warunków i ukończyć odpowiedni kurs. Jeśli chcesz zostać operatorem wózka widłowego, koniecznie zapoznaj się z informacjami umieszczonymi poniżej.

Jakie wymagania należy spełnić?

Podstawowym wymaganiem, jakie trzeba spełnić, aby zostać operatorem wózka widłowego to ukończenie 18 lat. Należy również wykonać badania lekarskie, które wykluczą wszelkie przeciwwskazania do wykonywania pracy kierowcy, ukończyć stosowny kurs, uzyskać imienne zezwolenie na prowadzenie pojazdu na terenie danego zakładu pracy, które jest wydawane po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów oraz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, jednak jedynie w sytuacji, gdy będziemy operować wózkiem widłowym na drogach publicznych.

Dodatkowym atutem kierowcy wózka widłowego będzie na pewno zdolność do planowania, dobra orientacja w przestrzeni i wysoka precyzja – podkreśla ekspert reprezentujący firmę IPZ, która zajmuje się dystrybucją wózków widłowych.

Kurs na operatora wózka widłowego

W celu zdobycia uprawnień do prowadzenia wózka widłowego należy ukończyć odpowiedni kurs. Odbywa się on w ośrodku szkoleniowym lub w zakładzie pracy – w tej sytuacji jednak dana osoba uprawniona jest do sterowania tym pojazdem jedynie na jego terenie. Kurs składa się z części teoretycznej, która obejmuje znajomość przepisów BHP, budowy i rodzajów wózków i pracy z wózkiem oraz części praktycznej, która uczy prawidłowego wykonywania manewrów z ładunkiem i bez niego. Cały kurs zakończony jest państwowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje książkę operatora lub certyfikat wydawany zazwyczaj w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim), który jest bezterminowy (nie trzeba go odnawiać) i uprawnia do pracy również za granicą.

Dlaczego warto?

Zrobienie kursu na operatora wózka widłowego jest inwestycją w siebie, którą warto się zainteresować. Wymogi, które trzeba spełnić, aby wykonywać tę pracę (opisane powyżej), nie są wygórowane. Ukończenie kursu na operatora wózka widłowego daje nam większe kwalifikacje, a co za tym idzie – również szansę na wyższą pensją. Ponadto znacznie poszerza możliwości wyboru pracy – ofert pracy na tym stanowisku jest bardzo dużo, także za granicą. Jest to praca samodzielna i pozwala na dużą swobodę w zarządzaniu swoim czasem i zadaniami do wykonania, wymaga jednak samodyscypliny.