deklaracja podatkowa

Jak złożyć deklarację VAT?

Stosownej rejestracji jako płatnik VAT powinni dokonać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży przekroczyła limit 200 tysięcy złotych oraz te podmioty, które sprzedają towary i usługi wymienione w Ustawie o VAT. Dotyczy to osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale wykonujących działalność gospodarczą jako handlowcy lub producenci. W jaki sposób składa się deklarację VAT?

Kiedy istnieje konieczność złożenia deklaracji VAT?

Płatnicy podatku VAT mają obowiązek złożeni stosownej deklaracji przed faktem dokonania pierwszej transakcji objętej tym podatkiem. Oznacza to, że przykładowo podczas dokonywania sprzedaży objętej VAT-em trzeba już mieć status płatnika.

Zgłoszenie wymaga wypełnienia specjalnego formularza i złożenia go w konkretnym miejscu. We wszystkich tych czynnościach cenna jest pomoc takich zewnętrznych firm jak Biuro Rachunkowo-Prawne ABICUS, których przedmiotem działalności są usługi księgowo-rachunkowe. Dodatkowo świadczą one pomoc z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Gdzie składa się deklarację VAT?

Jeżeli obrót przedsiębiorstwa wynosi mniej niż 3 miliony euro, deklarację zgłasza się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby firmy. Jeżeli przychód jest większy, deklaracja jest składana w urzędzie o zasięgu wojewódzkim. Większe podmioty, które osiągają przychody netto wyższe niż 50 milionów euro, składają deklaracje w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Formularz deklaracji i dodatkowe kwestie

Zgłoszenia deklaracji odbywa się przez wypełnienie formularza VAT-R, z tym że w jego początkowych wierszach trzeba zaznaczyć, czy sprawa dotyczy podatnika czynnego, czy podatnika zwolnionego. W tym drugim przypadku jednak nie ma obowiązku składania formularza VAT-R. Zgłoszenia można dokonać osobiście, przez pocztę lub elektronicznie na portalu Biznes.gov, lub na stronie Portalu Podatkowego.

Możliwe jest ustanowienie pełnomocnika na potrzeby rejestracji jako podatnik VAT i dalszych działań z tym związanych. Nie musi to być prawnik czy doradca podatkowy, ale logiczne jest, że lepiej dla swoich interesów wyznaczyć do tego kogoś kompetentnego (na przykład osobę z firmy, której jednym z profilów działalności są pełne rozliczenia VAT).

Trzeba pamiętać, że pełnomocnik odpowiada solidarnie z właścicielem przedsiębiorstwa do sumy 500 tysięcy złotych oraz za zaistniałe zaległości podatkowe.

Pełnomocnictwo może być ogólne albo szczegółowe. Jeżeli firma wyznaczyła już pełnomocnika ogólnego i szczegółowego w tej samej sprawie, to jest obowiązek wskazania takiej osoby do doręczeń.

Materiał partnera