Kabel elektryczny

Jak zabezpieczane są kable elektryczne?

Przewody narażone są na wiele czynników, które mogą powodować poważne uszkodzenia całej sieci elektrycznej. Wśród nich wymienia się nie tylko wilgoć i ogień, ale także przeciążenia i zwarcia. Aby więc zapobiec zniszczeniu kabli, powleka się je różnego rodzaju powłokami izolacyjnymi, zaś w instalacji umieszcza się wyłączniki prądu oraz bezpieczniki. Wyjaśniamy, na jakiej zasadzie działają te zabezpieczenia.

Znaczenie bezpieczników i wyłączników w układzie elektrycznym

Rolą urządzeń zabezpieczających jest ochrona instalacji przed przeciążeniami oraz zwarciami. Prąd przeciążeniowy jest znacznie większy niż prąd znamionowy (umożliwiający poprawne działanie urządzenia), zaś jego przepływ przez elementy obwodu powoduje wydzielanie dużej ilości ciepła, przez co może dojść do stopienia się kabli, a nawet do pożaru. Podobny skutek mogą mieć zwarcia, czyli gwałtowne spadki rezystancji, powstające na przykład w wyniku uszkodzenia przewodów.

Aby zapobiec tym awariom, stosuje się między innymi wyłączniki nadprądowe, których zadaniem jest rozłączenie obwodu. Funkcję tę cechuje wysoka efektywność, ponieważ w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyłączniki są wyzwalane od razu, co pozwala szybko odciąć przepływ prądu i zapobiec dalszym zniszczeniom.  

W elektryce powszechnie stosuje się też jednorazowe bezpieczniki topikowe, które łatwo niwelują skutki zwarć, ale gorzej radzą sobie z efektami przeciążeń. Równie istotne jak wybór odpowiednich urządzeń zabezpieczających jest również właściwe umiejscowienie ich w obwodzie.

Jak wyjaśnia ekspert z hurtowni elektrycznej rusowicz24.pl: Wyłączniki i bezpieczniki umieszcza się zwykle tam, gdzie przekrój przewodu jest mniejszy lub zmienia się obciążalność kabla. Wyjątek stanowią instalacje zagrożone pożarem – wówczas jednak nie należy montować obwodu dłuższego niż trzy metry, obwodów odgałęźnych, ani gniazd elektrycznych. Niekiedy można też umieszczać zabezpieczenia przed zwężeniami, lecz należy wtedy wybrać urządzenie, które dobrze chroni elementy po narażonej na obciążenia stronie obwodu.

Jakich rodzajów izolacji używa się do zabezpieczania przewodów?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele form izolacji przewodowej – można użyć na przykład winylowej taśmy izolacyjnej, albo koszulki termokurczliwej, która pod wpływem ogrzewania szczelnie przywiera do przewodu. Dużą popularność zyskują również tak innowacyjne rozwiązania jak nałożenie na kable ogniotrwałej powłoki mikowej, albo pokrycie ich materiałem izolacyjnym w sprayu.

Należy pamiętać, że odpowiednio wykonana izolacja chroni przewody przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom sieci elektrycznej, minimalizując ryzyko porażenia prądem w wyniku dotknięcia kabla.

Materiał partnera