podatki

Jak wystąpić o interpretację podatkową?

Przepisy dotyczące podatków są niekiedy bardzo zawiłe. Bywa także, że sytuacja, w jakiej znalazł się podatnik, nie jest jednoznaczna. Może mieć on problem z ustaleniem tego, czy dane zdarzenie wiąże się lub będzie powodowało w przyszłości naliczenie stosownego wymiaru podatku. Właśnie wtedy warto wystąpić o interpretację, która jest wydawana bezpośrednio przez organ skarbowy.

Interpretacja podatkowa – co to takiego?

Interpretacja podatkowa pozwala rozwiać wątpliwości podatnika w kwestii tego, czy i w jakim wymiarze musi on uiścić należność na rzecz Skarbu Państwa. Pozwala więc ona uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych wynikających z niewiedzy.

Interpretacje takie to stanowiska wobec konkretnych problemów dotyczących prawa podatkowego. Ze względu na rodzaje spraw, które mogą one opisywać, dzieli się je na indywidualne oraz ogólne. Te pierwsze z nich dotyczą konkretnego, ściśle określonego zdarzenia. Mogło mieć oni miejsce w przeszłości lub może dopiero zajść. Dzięki uzyskanym informacjom podatnik dowiaduje się, z jakimi konsekwencjami prawno-podatkowymi musi się on liczyć. Natomiast interpretacja ogólna jest stanowiskiem samego Ministra Finansów. Dotyczy ona złożonych problemów z zakresu prawa podatkowego.

Interpretacja podatkowa jest niezwykle ważna z punktu widzenia podatnika. Umożliwia mu zdobycie wiedzy na temat tego, jakie przepisy będą miały zastosowanie w danej sytuacji.

Interpretacja podatkowa może uchronić osobę prywatną lub przedsiębiorcę przed karami związanymi z nieprawidłowym uiszczaniem opłat do urzędu skarbowego. Aby ją zdobyć, trzeba wystąpić do odpowiedniego podmiotu i złożyć stosowny wniosek. Chcąc mieć pewność, że takie podanie będzie precyzyjnie opisywać dany problem, warto by wniosek został sporządzony przez specjalistów” – mówi ekspert z KWS Tax Spółki Doradztwa Podatkowego.

W jaki sposób zdobyć interpretację podatkową?

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową, należy złożyć wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Musi być on sporządzony na formularzu ORD-IN. Można go złożyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem Internetu. O interpretację taką może wystąpić osoba fizyczna oraz osoba prawna – mogą one zrobić to samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. We wniosku trzeba dokładnie opisać problematyczne zdarzenie, a także przedstawić własne stanowisko. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 3 miesięcy.

Tyle samo trzeba czekać na wydanie interpretacji ogólnej. Wniosek o nią składa się w Krajowej Informacji Skarbowej. Jednak należy pamiętać, że niejasna dla podatnika kwestia nie może dotyczyć jego problemu, a przepisów obowiązującego prawa podatkowego.

Materiał partnera