przewozy kurierskie wysylka transport miedzynarodowy

Jak wyglądają międzynarodowe przewozy kurierskie w dobie koronawirusa?

Oczywiste jest, że pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno w każdej dziedzinie życia ludzi  na całym świecie. Bezsprzecznie grupą zawodową najmocniej odczuwającą tego skutki, poza rzecz jasna chorymi, jest służba zdrowia. Jest wszakże jeszcze kilka profesji, które zawirowaniami związanymi z koronawirusem są dotknięte bardziej niż inni. Do nich należą kurierzy. Różnorodne ograniczenia i obostrzenia, jakie objęły handel, spowodowały, że znacznie zwiększyła się liczba zakupów internetowych.

Kurier i adresat – jak bezpiecznie się spotkać?

O tym w jak znaczącym stopniu wzrósł handel internetowy, nie musimy nikogo specjalnie przekonywać; mówią o tym wystarczająco dużo media. Wiemy wszakże, że kurierzy dostarczają nie tylko towary kupowane i sprzedawane za pośrednictwem sieci internetowej, ale także prywatne paczki, które zawsze były, są i będą wysyłane czy to przez osoby prywatne, czy przez firmy. Tak czy siak, liczba przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła, co zważywszy na koronawirusową pandemię musiało zrodzić określone problemy. Czy kurier może wraz z paczką dostarczyć adresatowi niepożądanego wirusa? Czy nadawca lub adresat paczki może zarazić kuriera? Czy na samej przesyłce wirus może przenieść się na adresata? To pytania, na które w tych trudnych chwilach musieli sobie odpowiedzieć właściciele i pracownicy firm kurierskich. O tym, w jaki sposób bezpiecznie dostarczyć przesyłkę w dzisiejszych czasach, opowiadali nam pracownicy firmy Eupaco Kurier z Mrokowa, realizującej krajowe i międzynarodowe przewozy kurierskie na terenie całego kraju, w całej Unii Europejskiej Litwy, Łotwy i Estonii ze szczególnym uwzględnieniem, również na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, a także pośredniczącej w ekspedycji paczek do dowolnego miejsca na całym świecie.

Bezpieczne przesyłki kurierskie

Oczywiście jak zawsze, gdy chodzi o zdrowie, najskuteczniejszym działaniem jest profilaktyka i prewencja, a dopiero później leczenie. Działając w myśl tej zasady, firmy kurierskie szerokim frontem wprowadziły szereg różnorodnych działań, których celem jest wykluczenie lub ograniczenie niemal do zera możliwości zarażenia kogokolwiek koronawirusem na linii kurier i adresat oraz przesyłka. Przede wszystkim, to co najważniejsze, a więc zobowiązano pracowników do regularnej dezynfekcji przesyłek i częstego mycia rąk oraz wprowadzono systemowe pomiary temperatury ciała. Wszyscy kurierzy otrzymali szczegółowe instrukcje o zasadach zachowywania wzmożonej ostrożności w kontaktach z innymi osobami oraz zostali zobowiązani do noszenia maseczek. Jednym z najważniejszych rozwiązań, jakie firmy kurierskie tutaj zastosowały, jest rezygnacja z obowiązku potwierdzania odbioru przesyłki przez adresata własnoręcznym podpisem; wystarczy podać nazwisko osoby odbierającej lub PIN otrzymany w powiadomieniu, a kurier sam wpisze te dane do systemu. Jak podkreślają nasi rozmówcy, powyższe zasady obowiązują tak samo w międzynarodowych przewozach kurierskich, jak i w krajowych.

Materiał partnera