Rozładunek statku transportowego

Jak wygląda załadunek i rozładunek statków?

Porty mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki morskiej. Obsługują one statki i tony ładunków do nich przypływających. Obecna technologia gwarantuje bardzo sprawną logistykę. W portach morskich odbywa się załadunek i rozładunek statków, przechowywanie kontenerów oraz dalsza dystrybucja. Jak dokładnie wygląda rozładunek oraz załadunek statków?

Sprawna logistyka może generować bardzo duże zyski finansowe, stąd czas rozładunku i załadunku statków odgrywa wielką rolę, jeżeli chodzi o konkurencyjność. Z tego powodu firmy spedycyjne czy właściciele portów coraz częściej inwestują w nowsze technologie. Rozładunek oraz załadunek statku wymaga nie tylko doświadczenia i sprawnej organizacji pracy, ale również specjalistycznego sprzętu.

Rozładunek statków

Przeładowujemy własnym sprzętem wszelkiego typu towary m.in. drobnicę zjednostkowaną i konwencjonalną, towary w big bag’ach, kontenery oraz sztuki ciężkie i ponadgabarytowe. Nasz magazyn i place mają bezpośredni dostęp do nabrzeża, rampy kolejowej i kontenerowej – dowiadujemy się od naszego rozmówcy z firmy Vetro z siedzibą w Sopocie, która świadczy profesjonalne usługi logistyczno-spedycyjne w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Rozładunek statku przybywającego do portu polega na umieszczeniu kontenera na podwoziu, wagonie czy innym statku. Rozładunek towarów odbywa się głównie za pomocą dźwigów kontenerowych. Te specjalne urządzenia do rozładunku statków służą do załadunku, np. samochodów, wagonów czy taśmociągów. Dzięki jednostkom mobilnym czy szynowym możemy sprawnie i szybko przetransportować nawet materiały sypkie, zarówno te lekkie, jak i ciężkie. Do przewożenia kontenerów mogą służyć również zautomatyzowane wózki AGV, poruszające się bez udziału kierowców, które przenoszą kontenery na wybrane wcześniej stosy. Po określonym czasie kontenery są pobierane przez specjalnie urządzenia i transportowane na dalsze środki transportu.

Załadunek statków

Podczas załadunku kontenera na statek, proces odbywa się bardzo podobnie, jednak następuje on w odwrotnej kolejności do rozładunku towarów. Załadowca kontenera morskiego odpowiada za załadunek, jego mocowanie i zabezpieczenie. Niewłaściwy załadunek może niekiedy doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas przewozu kontenera, dlatego, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że nie został on załadowany w sposób bezpieczny, to nie powinien zostać przyjęty do przewozu morskiego i lądowego.

Bardzo ważne jest, aby przygotowywanie towarów do transportu morskiego, ich przewóz, załadunek i rozładunek, odprawy celne oraz magazynowanie były planowane w taki sposób, aby do minimum ograniczały czas, jak i koszty całego procesu.

Materiał partnera