sporządzenie testamentu u notariusza

Jak wygląda proces sporządzenia testamentu u notariusza?

Testament może zostać spisany przez spadkodawcę bez notariusza lub z jego udziałem. Wiele osób decyduje się na ten drugi wariant, chcąc mieć pewność, że ich ostatnia wola dotycząca pozostałego po nich majątku zostanie spełniona. Przed wizytą w kancelarii notarialnej warto jednak wiedzieć, na czym polega proces sporządzenia testamentu u notariusza – po to, by móc się do tego odpowiednio przygotować. Zapraszamy do lektury.

Na czym powinno polegać sporządzenie testamentu u notariusza w świetle ustawy Prawo o notariacie?

Spadkodawcy mają prawo do własnoręcznego przygotowania swojego testamentu, bez udziału notariusza, natomiast zyskują wówczas o wiele mniejszą pewność, że podział pozostałej po nich masy spadkowej przebiegnie dokładnie w taki sposób, jaki sobie zażyczyli, niż wtedy, kiedy spiszą go w formie aktu notarialnego. Warto przy tym podkreślić, że proces sporządzenia testamentu u notariusza w Katowicach bądź w innej miejscowości, nie jest skomplikowany i trwa stosunkowo krótko.

Testament w formie aktu notarialnego zazwyczaj sporządzany jest w kancelarii notarialnej, choć w wybranych przypadkach istnieje możliwość spisania go w domu testatora. Niezależnie jednak od tej kwestii musi charakteryzować się przejrzystością. Ponadto notariusz powinien upewnić się, że jego klient rozumie wszystkie realizowane przez niego czynności. Do jego zadań również także czuwanie nad zabezpieczeniem praw i interesów stron, a także innych osób posiadających w danym przypadku interes prawny. Do obowiązków testatora z kolei należy dostarczenie niezbędnych dokumentów do danej kancelarii notarialnej, np. w Katowicach, potwierdzenie, że ma świadomość wynikających z odbywającej się czynności notarialnej skutków oraz podpisanie przygotowanego testamentu.

Jak należy się przygotować do sporządzenia testamentu w kancelarii notarialnej?

Spadkodawca chcący spisać testament w formie aktu notarialnego powianiem przekazać wybranej kancelarii przede wszystkim swoje dane: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania oraz datę urodzenia. Notariusz sporządzający dokument musi mieć też dostęp do danych osób powoływanych do spadku, a dokładnie ich: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania oraz datę urodzenia.

Materiał partnera