Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Jak unieważnić umowę kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest możliwe, jednak wymaga podjęcia odpowiednich kroków. Wiele osób decyduje się skorzystać z usług specjalistów, aby uzyskać pewność, że ich działania przyniosą oczekiwany efekt. Na czym właściwie polega unieważnienie umowy kredytu frankowego? Czy to się opłaca? Warto poszerzyć wiedzę na temat skutków unieważnienia umowy kredytu frankowego.

W jaki sposób unieważnić umowę kredytu frankowego?

Spór z bankiem o kredyt we frankach może zakończyć się na różne sposoby. Istnieje możliwość odwalutowania kredytu, co oznacza, że kredytobiorca otrzyma zwrot nadpłaty i będzie zobowiązany do spłaty niższych rat. Na żądanie konsumenta, w większości przypadków sąd unieważni umowę kredytu frankowego. Co to właściwie oznacza? Na skutek takiego wyroku uznaje się, że dana umowa nigdy nie obowiązywała. W efekcie obydwie strony sporu mają wobec siebie pewne zobowiązania. Bank musi zwrócić kredytobiorcy wpłaconą kwotę, a frankowicz zwrócić otrzymane środki. Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich były zawierane głównie w okolicach 2010 roku. Oznacza to, że do dnia dzisiejszego większość klientów spłaciło już otrzymany od banku kapitał. Większość kredytobiorców może zaprzestać dalszych spłat rat kredytowych, które zdaniem banku powinny być realizowane jeszcze kilka, czy też kilkanaście lat.

Wiele osób dąży do unieważnienia kredytu frankowego, powołując się na niedozwolone postanowienia zawarte w umowie. Nieprawidłowo sporządzona umowa stanowi podstawę do rozwiązania wielu spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych. Zanim zapadnie decyzja o złożeniu pozwu, należy wysłać wezwanie do banku, w którym określimy nasze żądania. Jeżeli instytucja nie zgodzi się na spełnienie postawionych warunków, sprawę należy skierować do sądu. Z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno wynika, że niedozwolone postanowienia w umowie są podstawą do podważenia dokumentu.

Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Na skutek unieważnienia umowy kredytu frankowego uznaje się, że nigdy nie zawarto takiej umowy. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków bez odsetek i prowizji. Natomiast bank musi oddać kwotę odpowiadającą wysokości pobranych rat wraz z odsetkami oraz każdych opłat związanych z kredytem. Unieważnienie umowy powoduje tym samym unieważnienie zabezpieczeń spłaty kredytu, np. hipotek. Co ważne, frankowicz nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych środków w sposób natychmiastowy.

Aby doprowadzić do unieważnienia umowy kredytu frankowego, warto nawiązać współpracę z doświadczonym specjalistą, np. z radcą prawnym Mariuszem Kimusem z Częstochowy. Profesjonalista poświęci czas na szczegółową analizę sprawy i wykorzysta zdobytą wiedzę do podjęcia działań na korzyść swojego klienta. W większości przypadków opłaca się pozwać bank. Dzięki temu istnieje możliwość ustabilizowania trudnej sytuacji finansowej oraz odzyskania zdolności kredytowej.

Materiał partnera