Uchylenie skutków umowy w związku z pandemią

Jak uchylić się od skutków umowy w związku z pandemią COVID-19?

Dla wielu przedsiębiorców wprowadzenie stanu epidemicznego oznaczało bardzo niekorzystną sytuację związaną z przerwą w prosperowaniu firmy i sporymi stratami finansowymi. Zgodnie z prawem, niektóre formy działalności musiały zostać zawieszone, jednak zobowiązania wobec kontrahentów wciąż pozostały aktualne. Czy istnieje możliwość uchylenia się od skutków umowy z powodu epidemii?

Kiedy można uchylić się od umowy?

Umowy między kontrahentami zwykle zawierają zapis, który wyklucza anulowanie postanowień ze względu na wystąpieniu siły wyższej, za jaką można uznać wystąpienie pandemii. Teoretycznie więc każdy przedsiębiorca, jest zobowiązany do dotrzymania warunków kontraktu, mimo wyjątkowej sytuacji związanej ze wstrzymaniem działalności przedsiębiorstwa z przyczyn niezależnych. Istnieją jednak możliwości, które pozwalają na ograniczenie strat zaistniałych w firmie. Jak wyjaśnia ekspert z Kancelarii Mateusza Pieczki w Krakowie, kodeks cywilny przewiduje sytuację, w której możliwe jest rozwiązanie umowy lub zmianę jej treści. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których strony nie przewidziały podczas zawierania porozumienia. Do takich okoliczności z pewnością można zaliczyć ogłoszenie stanu epidemicznego.

Zmiana treści umowy może dotyczyć na przykład czynszu najmu lokalu lub dostawy towarów w określonych cenach. W takich przypadkach sąd bierze pod uwagę interesy obu stron, a także ich zgodność z zasadami współżycia społecznego. Może orzec o zmianie w treści umowy lub nawet stwierdzić jej rozwiązanie.

Co należy zrobić?

Jeśli zależy Ci na tym, by zerwać umowę z kontrahentem lub zmienić jej treść, a powodem Twoich dążeń jest sytuacja związana z epidemią, masz pewne pole do działania. O uchyleniu skutków umowy w związku z pandemią zawsze orzeka sąd. Dlatego musisz zwrócić się do odpowiedniego organu i przedstawić swój wniosek. Zgodnie z prawem powinien on zostać rozpatrzony w terminie 7 dni. Wydane orzeczenie zostanie doręczone droga pocztową.

Jeśli sytuacja wymaga niezwłocznego działania, które polegałoby na uzyskaniu ingerencji sądu w istniejący stosunek prawny, powinieneś wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Polega ono na wstrzymaniu obowiązku uiszczenia danego świadczenia na rzecz kontrahenta. Zwykle wtedy będziesz zobowiązany do wpłaty depozytu na czas trwania postępowania. Jeśli orzeczenie będzie korzystne dla Ciebie, odzyskasz go po zakończeniu sprawy. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposób uchylenia się od obowiązków zawartych w umowie z powodu epidemii COVID-19.

Materiał partnera