Pomiary wilgotności parkietu

Jak sprawdzić wilgotność parkietu?

Drewniane parkiety to rozwiązania, które cieszą się ogromną popularnością wśród właścicieli domów i mieszkań. Warto mieć jednak świadomość, że estetyka i funkcjonalność użytkowania tego typu podłóg zależy w głównej mierze od poziomu ich wilgotności. Dlatego przed zamontowaniem wybranego podłoża warto najpierw pomyśleć o sprawdzeniu poziomu jego wilgotności. Jak to zrobić? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Odpowiedni poziom wilgotności drewnianej podłogi

Optymalny poziom wilgotności drewna jest różny w zależności od sposobu jego wykorzystania. Jeśli surowiec ten jest stosowany jako budulec posadzek, w takiej sytuacji wskazuje się, że wartość wspomnianego parametru powinna oscylować w granicach od 7 do 11 procent. W przypadku natomiast drewna litego analogiczne wskaźniki muszą wynosić od 7 do 9 procent. Do osiągnięcia wymaganych wartości zwykle przeprowadza się czynność suszenia drewna w specjalnych komorach suszarniczych, dających możliwość odpowiedniego uregulowania temperatury całego procesu. Jak wskazują specjaliści z takich firm, jak Profi-Parkiet, uzyskanie odpowiedniego poziomu wilgotności drewna jest bardzo ważne przede wszystkim ze względu na właściwości higroskopijne drewna. Przesuszony budulec szybko absorbuje wilgoć z powietrza, co finalnie prowadzi zazwyczaj do zwiększania jego rozmiaru. Przy wyższym poziomie wilgotności natomiast dochodzi do oddania wilgoci powietrzu, co z reguły skutkuje pojawieniem się szczelin w podłodze.

Pomiary wilgotności parkietu w praktyce

Poziom wilgotności parkietu można zbadać na rozmaite sposoby. Najczęściej wyodrębnia się trzy podstawowe metody wykonywania tego typu pomiarów:

  • grawimetryczna;
  • elektroniczna;
  • karbidowa (CM).

Metoda grawimetryczna zwana jest inaczej suszarkowo-wagową. W jej ramach najpierw pobiera się próbkę drewna, następnie waży się ją i poddaje suszeniu w suszarce elektrycznej. Dalej porównuje się ze sobą wagę przed i po suszeniu. Metoda elektroniczna polega na wykorzystaniu profesjonalnych urządzeń, takich jak wilgotnościomierze Gann. Po przyłożeniu do podłogi pokazują one żądane wartości. Przy metodzie CM niezbędne jest zastosowanie higrometra. Pokruszoną próbkę podłoża po zważeniu umieszcza się w butli ciśnieniowej wypełnionej węglikami i potrząsa się nią. Wynik można odczytać na nanometrze.

Materiał partnera