dochodzenie wierzytelności

Jak skutecznie dochodzić wierzytelności?

Windykacja to próba odzyskania przez wierzyciela środków od dłużnika. Mediacje z dłużnikiem i przypominanie mu o mijających terminach zapłaty często nie wystarczają do tego, aby skutecznie odzyskać należyte środki. W takiej sytuacji konieczne staje się wejście na drogę sądową i pomoc prawnika w celu odzyskania należności.

W czym może pomóc prawnik przy dochodzeniu wierzytelności?

Każdemu wierzycielowi zależy na tym, aby jak najszybciej odzyskać swoje środki od dłużnika.  Wejście na drogę sądową jest zwykle czasochłonne, ponieważ postępowanie może wymagać kilku rozpraw. Żeby zminimalizować czas jego trwania, warto najpierw zwrócić się o pomoc do prawnika. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy pracownika Kancelarii Radców Prawnych MZM:

Prawnik na etapie przedsądowym pomoże przeprowadzić negocjacje dłużnika z wierzycielem. Takie negocjacje mogą skutkować zawarciem ugody pomiędzy stronami postępowania. Jeśli jednak dłużnik dalej będzie zwlekał z oddaniem należytych środków, wierzyciel zyskuje cenny dowód przed sądem. Mianowicie będzie mógł on udowodnić, że próbował polubownie rozwiązać sprawę.

W przypadku skierowania sprawy o dochodzenie wierzytelności do sądu warto zdecydować się na pełnomocnictwo adwokata lub radcy prawnego. Taka osoba będzie nie tylko reprezentowała stronę podczas rozpraw, ale także nadzorowała postępowanie egzekucyjne aż do momentu jego zakończenia, czyli dopóki wierzyciel nie odzyska swoich środków.

Czym windykacja różni się od egzekucji komorniczej?

Windykator, w odróżnieniu od komornika, dąży przede wszystkim do zawarcia ugody pomiędzy stronami. Może on m.in. negocjować w imieniu wierzyciela warunki spłaty zobowiązań z dłużnikiem. Dopiero kiedy negocjacje są nieskuteczne, sprawa kierowana jest do sądu, który wydaje nakaz zapłaty. Na tym etapie postępowania do sprawy wkracza komornik, który może zająć majątek dłużnika nawet bez jego zgodny. Wbrew pozorom windykacja polubowna nie wydłuża procesu dochodzenia wierzytelności, a zdarza się, że jest o wiele bardziej skuteczna niż natychmiastowe skierowanie sprawy do sądu. Znalezienie kompromisu pomiędzy interesami wierzyciela a możliwościami finansowymi dłużnika jest rozwiązaniem, które może zadowolić obie strony postępowania.

Materiał partnera