Przetarg publiczny budowlany organizacja

Jak się przygotować do udziału w przetargu publicznym?

Przetarg publiczny to sposób na zdobycie zlecenia na wykonanie określonych robót bądź dostaw czy też świadczenie wskazanych usług. Aby jednak potencjalny wykonawca mógł w nim wziąć udział, musi spełnić szereg kryteriów i dopełnić określonych obowiązków. Ich zakres jest uzależniony od trybu, w jakim jest udzielane zamówienie. Przystępujący musi też znać obowiązujące prawo. Jak należy się przygotować do udziału w przetargu publicznym? Podpowiadamy.

Jak wziąć udział w przetargu publicznym?

Chcąc wziąć udział w przetargu publicznym, należy w pierwszej kolejności znaleźć ten właściwy, obejmujący zakres świadczonych usług. Po jego wybraniu jest konieczne dotarcie do pełnej dokumentacji. Obejmuje ona szereg informacji, m.in. warunki udziału w postępowaniu, dokumentację techniczną, wzór umowy, formularz oferty i wiele oświadczeń. Co ważne – wszystkie wskazane dokumenty muszą być prawidłowo wypełnione i złożone w określonym terminie. Zamawiający wskazuje konkretną datę i godzinę – dostarczona po ich upływie oferta przetargowa nie może być brana pod uwagę podczas rozstrzygania.

Zainteresowani udziałem w przetargu publicznym mają prawo do zadawania pytań

– wyjaśnia ekspert z firmy STRUKTURA.

– Mają one pomóc potencjalnemu wykonawcy wyjaśnić wszelkie nieścisłości i uzyskać informacje niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty

– dodaje.

Czas na ich zadawanie jest również ograniczony. Wynosi połowę terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji zainteresowani powinni przystąpić do sporządzenia dokumentacji. Musi ona zawierać wszystkie dane i formularze określone w wymaganiach – w przeciwnym razie składający zostanie wezwany do uzupełnienia oferty. Wykonawcy powinni również pamiętać, że część przetargów z szacowaną wyższą kwotą zamówienia, wymaga wniesienia wadium – wpłacenia kwoty zabezpieczającej dotrzymanie warunków postępowania przetargowego prowadzącego do zawarcia umowy.

Czy warto korzystać z pomocy specjalistów?

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w organizacji przetargów publicznych. Ogromną zaletą korzystania z ich wsparcia jest gwarancja znajomości zasad i ustawy o zamówieniach publicznych. Dzięki temu zapewniają oni wykonawcom warunki uczciwej konkurencji. Organizacja przetargów publicznych wymaga również odpowiedniego udokumentowania w formie pisemnej – wszystkie te działania są bowiem jawne.

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w przygotowywaniu przetargów zamieszczają informacje o nich również na niezbędnych portalach, w tym w przypadku zamówień powyżej określonej kwoty – w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dzięki temu zamawiający ma pewność, że wszystkie czynności zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem. Jest to ważne, gdyż każdy potencjalny wykonawca ma możliwość zaskarżenia czynności przetargowych do Krajowej Izby Odwoławczej.

Materiał partnera