żuraw leśny

Jak serwisować żurawie leśne?

Najczęściej wykorzystywanym w leśnictwie sprzętem mobilnym służącym w pracach związanych z przeładunkiem drewna są żurawie przeładunkowe, nazywane również leśnymi. Maszyny te wyjątkowo pomocne i bardzo trudno wyobrazić sobie ich brak podczas codziennej pracy tego typu. Maszyny powinny charakteryzować niezawodnością i bezawaryjnością, co jest gwarantem bezpieczeństwa podczas ich wykorzystania. Dlatego ważne jest regularne serwisowanie sprzętu.

Czym dokładnie jest żuraw leśny?

Urządzenie, jakim jest żuaw leśny, służy do załadunku powalonych przez drwali pni drzew. Najczęściej żurawie występują w formie zintegrowanej z przyczepami przystosowanymi do przewozu pni. Spotkać można również te, montowane na tylnej części ciągnika rolniczego, jednak stanowią one zdecydowanie mniej popularne rozwiązanie.

Elementem najważniejszym w konstrukcji żurawia do załadunku drewna jest jego szeroki chwytak, złożony z dwóch skrzydeł. Dzięki systemowi hydraulicznemu zakleszczają się one wokół pnia, co umożliwia podniesienie pnia. Chwytak przymocowany jest do ramienia złożonego z segmentów poruszających się względem siebie za pomocą siłowników hydraulicznych. Pierwszy z segmentów stanowi przyłączenie np. do przyczepy, na jakiej przymocowany jest sprzęt. W zależności od modelu żurawia poszczególne maszyny mogą one różnić się pomiędzy sobą kilkoma istotnymi parametrami:

  • maksymalnym udźwigiem,
  • maksymalnym zasięgiem ramienia,
  • kątem obrotu kolumny operatora.

Jak przebiega konserwacja żurawia leśnego?

Żuraw leśny jest sprzętem, który podlega dozorowi technicznemu, co zostało określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Ma to bezpośredni związek z tym, do jego obsługi wymagana jest osoba, która ma niezbędne uprawnienia oraz zaświadczenia. Wyjątek stanowią żurawie, do których obsługi wykorzystuje się wyłącznie napęd ręczny, dla każdego z elementów — wyjaśnia specjalista z firmy NAPRAWA DŹWIGÓW.

Urządzenia tego typu narażone są na bardzo trudne warunki pracy i duże obciążenia. Wymagają odpowiedniej kontroli oraz regularnej konserwacji pozwalającej na zachowanie żurawi w doskonałym stanie. W sytuacjach, kiedy dochodzi do awarii żurawia, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego zakresu napraw przez zakład posiadający odpowiednie uprawnienia. Do najczęściej spotykanych awarii, wymagających serwisu zalicza się:

  • wymianę cięgien nośnych,
  • naprawę systemu chwytającego,
  • regenerację mechanizmu podnoszącego lub wysięgowego,
  • odnowienie konstrukcji nośnej,
  • naprawę systemu elektrycznego,
  • modernizację systemu hydraulicznego lub pneumatycznego.


Bardzo ważne jest także przeprowadzanie okresowej kontroli żurawia leśnego. Wspomniane już trudne warunki sprzyjają szybkiemu zużywaniu się poszczególnych elementów. Tylko odpowiednio przeprowadzona konserwacja pozwala na zmniejszenie szansy wystąpienia awarii. W przypadku, kiedy dojdzie już do jakiegokolwiek uszkodzenia, żuraw powinien zostać natychmiast wyłączony z pracy. Użytkowanie niesprawnej maszyny wyjątkowo niebezpieczne i może zagrażać zdrowiu lub pracowników obsługujących sprzęt.

Materiał partnera