umowa najmu lokalu

Jak przygotować dobrą umowę najmu lokalu?

Dobrze skonstruowana umowa najmu chroni interes zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Niezależnie od tego, którą stroną jesteś – zadbaj o treść umowy. W sprawach nieuregulowanych w dokumencie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego, a te nie zawsze muszą odpowiadać Twoim potrzebom. Co zawrzeć w umowie, aby wynająć mieszkanie na dobrych warunkach? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule.

Ekspert z Kancelarii Winkler:

Przygotowanie dobrej umowy najmu to najważniejszy czynnik udanej transakcji. Warto umowę skonstruować lub skonsultować z prawnikiem, aby jak najlepiej zabezpieczyć swój interes, zanim dojdzie do nieprzyjemnej sytuacji.

Co powinieneś zawrzeć w umowie, żeby bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Niezależnie od tego, czy jesteś najemcą, czy wynajmującym – zadbaj o to, aby podpisać dobrze skonstruowaną umowę. Co powinno znaleźć się w jej treści?

Umowa musi precyzyjnie określać, kto z kim ją zawiera. Zamieść w niej dane osobowe swoje i drugiej strony, tj. imiona i nazwiska, adresy i nry dowodów osobistych. W umowie powinna znaleźć się informacja, z jakiego prawa do lokalu korzysta wynajmujący. Umowa musi określać czas, na jaki została zawarta, mówić o okresie wypowiedzenia oraz sytuacjach, w jakich może ono wystąpić.

Dobrze, żeby umowa najmu precyzowała, co na jej mocy oddaje się w użytkowanie. Zadbaj o dokonanie spisu stanu technicznego lokalu i sprzętów, które się w nim znajdują. Taki spis chroni interes zarówno wynajmującego, jak i najemcę, bo pomaga rozstrzygać spór o zwrot lub zachowanie pobranej przy podpisaniu umowy kaucji. Jeśli już o kaucji mowa, umowa powinna określać jej wysokości i okoliczności, w których może nie zostać zwrócona najemcy (np. w sytuacji zniszczeń niewynikających z tzw. normalnego użytkowania).

Bardzo istotnym elementem dobrze sporządzonej umowy najmu są informacje na temat płatności tj. wysokość czynszu, rachunków, termin płatności oraz sposób uiszczania zobowiązań. Dokument powinien w sposób jasny określać konsekwencje braku regulowania należności.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego i kogo chroni?

W ogłoszeniach mieszkań do wynajęcia mogłeś natknąć się na informację o wynajmie okazjonalnym. Czym ono jest? Śpieszymy z wyjaśnieniem.

Umowę najmu okazjonalnego sporządza się u notariusza i kluczowym jej elementem jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji opróżnienia mieszkania. W takim oświadczeniu najemca wskazuje mieszkanie, do którego może się przenieść w razie eksmisji wraz z zaświadczeniem o prawie własności lokalu lub innym, które pozwoli mu je zająć.

Taka umowa zabezpiecza wynajmującego przed nieuczciwymi najemcami. W razie problemów nie musi on kierować sprawy do sądu, a od razu wnioskować do komornika o egzekucję. Umowa najmu okazjonalnego chroni wynajmującego, zwłaszcza jeśli lokal udostępniany jest rodzinom z dziećmi – szczególnie chronionym przez “prawo lokalowe”.

Jak widzisz, warto zadbać o swój interes i przyłożyć się do sporządzenia umowy. Jako najemca masz możliwość negocjowania warunków umowy. Pamiętaj, aby nie podpisywać niczego przed dokładnym zapoznaniem się z treścią.

Materiał partnera