Transport zwłok na terenie kraju

Jak przewozić zwłoki zgodnie z przepisami?

Transport zwłok, czy to na terenie kraju, czy też na trasach międzynarodowych stanowi duże wyzwanie logistyczno-prawne. Usługi tego rodzaju muszą być świadczone przez odpowiednio przygotowane do tego podmioty i w zgodzie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Co mówią one na temat tego rodzaju działań? Jakie są najistotniejsze wytyczne w tym zakresie?

Transport zwłok na terenie kraju

W przypadku transportowania zwłok na terenie Polski obowiązujące przepisy pozwalają na przewóz środkami transportu drogowego bez dodatkowych zezwoleń. Innymi słowy, po stwierdzeniu zgonu i wydaniu stosownej dokumentacji zakład pogrzebowy zajmuje się odbiorem ciała i w specjalnie przystosowanym i oznakowanym pojeździe przewozi je do prosektorium bądź chłodni. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że w przypadku konieczności dokonania transportu na odległość przekraczającą 60 kilometrów (na przykład z jednego miasta do drugiego) będzie konieczne wystąpienie o pozwolenie do powiatowego inspektora sanitarnego. Takie zezwolenie musi zostać wydane również wtedy, gdy przewóz zwłok ma się odbyć drogą kolejową lub lotniczą, a także na pokładzie statku.

Pandemia koronawirusa wymogła ponadto wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i nakazów związanych z poprawnym transportowaniem ciała i obchodzeniem się z nim. Zwłoki osób zmarłych w wyniku wirusa SARS-CoV-19 lub jego podejrzenia są dodatkowo umieszczane w specjalnych workach foliowych i odkażane. Wspomniany już transport na większe odległości wymaga zapakowania także trumny w nieprzepuszczalną warstwę wykonaną z tworzywa sztucznego.

Przewóz osoby zmarłej do Polski lub za granicę

Przy przewożeniu osoby zmarłej z innego kraju do Polski lub odwrotnie obowiązują odrębne przepisy. Jeśli mowa o sprowadzeniu zwłok do naszej ojczyzny niezbędne będzie zdobycie dokumentu potwierdzającego zgon wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym tylko przez tłumacza przysięgłego! Należy także wystąpić do starosty czy prezydenta działającego na terenie miejsca pochówku o pozwolenie na sprowadzenie ciała. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy dopełnić formalności u polskiego konsula, który musi wydać zaświadczenie o przewozie zwłok. Ponieważ proces ten jest niezwykle czasochłonny i dość skomplikowany, zakłady pogrzebowe, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, mogą zająć się całą procedurą w imieniu rodziny zmarłego.

Czy transport zwłok z Polski za granicę odbywa się podobnie? Na to pytanie odpowiedział nam pracownik Zakładu Usług Pogrzebowych Rybarczyk Paweł Kraus w GłogowieJeśli konieczne jest przewiezienie szczątków poza granice kraju konieczne będzie uzyskanie stosownych pozwoleń ze strony władz państwa, w którym dojdzie do pochówku. Należy również zdobyć niezbędne uprawnienia ze strony krajów, przez tereny których taki transport będzie się odbywał. Ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z sytuacji pandemicznej trumna musi być wykonana z metalu lub też posiadać metalowy wkład. Konieczne jest także zastosowanie materiałów chłonących płyny i zewnętrznych pojemników czy skrzyń, które zapobiegną przemieszczaniu się trumny.

Przewóz ciała osoby zmarłej, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej, może okazać się procesem skomplikowanym i w wielu przypadkach wymagającym dopełnienia szeregu formalności, czasem także w innych krajach. Wyspecjalizowane firmy pogrzebowe przejmują w takim wypadku odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z przepisami transportowanie zwłok, zawsze z należytym szacunkiem.

Materiał partnera