sądowa windykacja należności

Jak przeprowadzić skuteczną windykację należności?

Nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, a nawet unikanie spłaty tych zobowiązań, to sytuacje, z którymi spotyka się wielu przedsiębiorców. Czasami problem może stać się tak poważny, że będzie miał wpływ na kondycję finansową firmy. Dlatego, aby nie dopuścić do takiego stanu rzeczy, egzekwowaniem długów trzeba zająć się natychmiast po ich powstaniu. Sprawdźmy zatem jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić windykację długów?

Jak nakłonić dłużnika do spłaty należności?

Prawnych możliwości odzyskania długu jest kilka. Dzielimy je na tzw. instrumenty miękkie oraz twarde. Te pierwsze polegają na skłonieniu dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań i najczęściej mają formę monitów płatniczych. Jeśli one nie odniosą oczekiwanego skutku można spróbować dojść do porozumienia z dłużnikiem korzystając z przedsądowego procesu negocjacyjnego. Gdy i ta procedura nie zmieni nastawienia dłużnika, wtedy konieczne jest skorzystanie z klasycznej windykacji, którą zaliczamy do tzw. instrumentów twardych.

Bez względu na to, którą formę wyegzekwowania należności wybierzemy, zawsze w takich działaniach powinien wspierać nas doświadczony prawnik. Takie osoby znajdziemy np. w Indywidualnej kancelarii prawnej Wojciecha Romalskiego z Żyrardowa, która specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym z naciskiem na prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną, począwszy od polubownego odzyskania długu, aż po windykację sądową i komorniczą.

Jak przebiega proces windykacji długów? 

Procedura windykacji długów może być dość czasochłonna i dlatego właśnie należy rozpocząć ją natychmiast po tym, gdy należność stanie się wymagalna. Dzięki temu wierzyciel ma duże szanse na odzyskanie długu w stosunkowo krótkim czasie. Najlepszą opcją jest oczywiście polubowne załatwienie sprawy, ale nie zawsze tak się dzieje i konieczna staje się windykacja sądowa.

Efektem sądowej windykacji należności jest uzyskanie przez wierzyciela sądowego wezwania do zapłaty. Dla dłużnika oznacza to bardzo duże problemy, gdyż jeśli zignoruje wezwanie, musi liczyć się z przekazaniem długu do egzekucji komorniczej. Jak pokazuje praktyka wielu dłużników, właśnie w tym momencie uświadamia sobie powagę sytuacji i próbuje na nowo porozumieć się z wierzycielem. Ustalenie nowych warunków spłaty zadłużenia pozwoli mu bowiem uniknąć zajęcia konta bankowego przez komornika, a w ostateczności nawet licytacji posiadanego majątku.

Materiał partnera