mężczyzna rozkręcający pas transportujący

Jak przenieść linię produkcyjną, nie zakłócając pracy zakładu przemysłowego?

Relokacja w zakładach przemysłowych zdarza się często. Jest to bardzo skomplikowany proces, który należy przeprowadzić tak, aby nie narazić właściciela firmy na dodatkowe koszty. Dlatego często zatrudnia się przedsiębiorstwa zewnętrzne, które zajmują się transportem specjalistycznym oraz przygotowaniem do niego maszyn i urządzeń. Im sprawniej przebiegnie relokacja, tym szybciej będzie można wrócić do pracy.

Kiedy organizuje się relokację linii produkcyjnej?

Zdarza się, że duże i małe firmy muszą przenieść swoje maszyny czy urządzenia w nowe miejsce. Mówi się wtedy o relokacji linii produkcyjnych. Najczęściej taka konieczność zachodzi, kiedy:

  • przedsiębiorstwo zmienia adres,
  • firma rozszerza swoją działalność,
  • zachodzi konieczność przeniesienia konkretnego sprzętu między zakładami produkcyjnymi.

Maszyny najczęściej przewozi się w ramach transportu specjalistycznego. Zakłady rzadko dysponują pojazdami umożliwiającymi przewóz delikatnych urządzeń w bezpieczny sposób. Jeśli któraś z nich zostanie uszkodzona w podróży, nie będzie możliwe zachowanie ciągłości produkcji i właściciel narazi się na spore koszty związane z naprawą.

Jak powinna przebiegać relokacja w zakładzie przemysłowym?

Relokacja zawsze powinna być dokładnie zaplanowana i przeprowadzona ostrożnie. Maszyn nie można po prostu załadować na ciężarówkę i przewieźć. Przenoszenie linii produkcyjnej zakładów przemysłowych powinno obejmować:

  • demontaż i czyszczenie maszyn,
  • sprawdzenie sprawności poszczególnych komponentów sprzętu,
  • zapakowanie i zabezpieczenie urządzeń,
  • załadowanie maszyn na specjalistyczne pojazdy przeznaczone do transportu ciężkiego sprzętu,
  • przewiezienie ładunku po najbezpieczniejszej trasie.

Na miejscu konieczne jest ostrożne rozpakowanie sprzętu, sprawdzenie, czy nie doszło w drodze do uszkodzenia i zamontowanie go w wyznaczonym wcześniej miejscu. Relokacja powinna być przeprowadzana w porozumieniu ze specjalistami odpowiadającymi za demontaż i montaż urządzeń. Należą do nich elektrycy, inżynierowie czy serwisanci. Koniecznie trzeba także zorganizować profesjonalny transport, czym zajmuje się między innymi firma eM-Tech Sp. z o.o.. Delikatnych maszyn nigdy nie należy przewozić w nieprzystosowanych do tego pojazdach, konieczne jest także zabezpieczenie każdej sztuki osobno. Transport powinien przebiec sprawnie, żeby nie zatrzymywać na stałe procesów produkcyjnych. Jeśli właściciel ma problemy z organizacją, musi zwrócić się do firmy zewnętrznej specjalizującej się w przeprowadzaniu szybkich relokacji.

Materiał partnera